Arnavutköy Belediyesi
Arnavutköy’ün 5 Yıllık Eğitim Haritası Çıkarıldı

Arnavutköy’ün 5 Yıllık Eğitim Haritası Çıkarıldı

03 Şubat 2020 Pazartesi

Arnavutköy Belediyesi hızla gelişen eğitim sisteminin öğrencilere uyumunu sağlamak ve 5 yıllık strateji planı hazırlamak için eğitim çalıştayı programını gerçekleştirdi.

Arnavutköy Belediyesi’nin katkılarıyla Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştaya yazar ve kariyer planlamacısı rolüyle ön plana çıkan eğitimci-akademisyen Dr. Nadir Çomak katıldı. Eğitime dair kıymetli bilgilerini paylaşan Nadir Çomak, bizzat eğitimin içinde yer alan Arnavutköylü öğrenciler, öğretmenler, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel lise eğitimcileri ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileriyle çalıştayda bir araya geldi.

“Eğitim çalışmalarının güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkacak.”

Çalıştayın beyin fırtınası tekniği ile yapılacağını dile getiren Nadir Çomak sözlerine şöyle devam etti: “Olumlu ve olumsuz görüşlerin beyin fırtınası tekniğiyle planlandığı bir odak grup çalışması olacak. Bu çalışma sonucunda stratejik bir eylem planı ortaya çıkacak. Bir rapor halinde sunuma hazır olacak. Böylece 5 yıl içerisinde hangi stratejik eylem planının uygulanacağı, eğitimde verimliliğin nasıl arttırılacağını bizzat paydaşların katılımıyla çözmeye çalışacağız. “

Katılımcıların 6 gruba ayrıldığı çalıştayda katılımcılara farklı etkinlikler yaptırıldı. Eğitimde kaliteyi arttırmak için yapılması ve yapılmaması gereken birçok etken bütün katılımcıların önce bireysel ve sonra birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmalarıyla listelendi.

“Eğitim anlayışı çok ciddi manada çabuk değişen bir olgu. Değişen şartlara ayak uydurmak gerekiyor.”

Çalıştaya katılan Kültür İşleri Müdürü Mutlu Bahtiyar dikkati gençlere çekerek şunları ekledi: “Kültür İşleri Müdürlüğü olarak Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezleri’mizde (ARGEM) gençlerimize hizmet veriyoruz. Bunun dışında Arnavutköy Şehir Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi’nde de öğrencilerimize ders çalışabilecekleri ve sınavlara hazırlanabilecekleri ortam sunuyoruz. Gençlerimizin talepleri, arzuları sürekli değişiyor. Mekânlar değişiyor. Gençlerin ortam algıları değişiyor. Dolayısıyla günümüzde bunca değişiklik içerisinde bizimde kurum olarak buna adapte olmamız gerekiyor.

Akademik anlamda çalıştay yaparak SWOT analizi çıkarmaya da odaklanan program analiz sonucunda eğitim politikasını bir nebzede olsa günümüzün değişen şartlarına adapte etmek için çalışmalara yardımcı olacak rapora katkı sağlayacak.”

Genel HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?