Arnavutköy Belediyesi

 

Güncellenme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı
 • Etik Kavramı

  KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:

  25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Bu yönetmeliğin amacı;

   

  • Kamuda etik kültürünü yerleştirmek.
  • Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek.
  • Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
  • Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
  • Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

   ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:

   13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
  • Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
  • Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
  • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak,
  • Etik uygulamaları değerlendirmek
  • Kurum ve kuruluşların, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre, kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenlemek ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun inceleme ve onayına sunmak.
 • Etik Komisyonu Üyeleri

  KOMİSYON ÜYELERİMİZ :

  Başkan       : Zekeriya KOÇ  (Başkan Yardımcısı)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2074 - 2075


  Üye       : Yunus BURAK  (Yazı İşleri Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2528

  Üye       : Ümit ALKAN  (Hukuk İşleri Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2525

  Üye       : Yalçın AKTAŞ  (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2510

  Üye       : İlkay SARI  (Bilgi İşlem Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2524

  Üye       : Mutlu BAHTİYAR  (Kültür İşleri Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2517

   

  Üye       : Mahmut OKUR  ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü )
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2526

 • Etik Faaliyetler

  Etik Faaliyetler

  "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" yürürlüğe girdiği tarihten sonra" Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personele de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

  Her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü”, 25 Mayıs gününün içinde bulunduğu haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanılmaktadır. Bu kapsamda etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Arnavutköy Belediyesi Etik Komisyonu öncülüğünde çalışmalar yürütülmektedir.

  Arnavutköy Belediyesi Etik Komisyonu toplantıları periyodik olarak yapılmaktadır.

   

   

  30.05.2022 Etik Komisyon Toplantısı İçin Tıklayınız.

  28.12.2022 Etik Komisyon Toplantısı İçin Tıklayınız.

  19.06.2023 Etik Komisyon Toplantısı İçin Tıklayınız.

  20.12.2023 Etik Komisyon Toplantısı İçin Tıklayınız.

 • Mevzuat

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?