Arnavutköy Belediyesi

Boğazköy Mahallesi Muhtelif Parseller İmar Uygulaması Askı İşlemi

07 Şubat 2023 Salı

"24.01.2019 tarih 253 sayılı Belediyemiz Encümeni Kararıyla Arnavutköy İlçesi Boğazköy Mahallesi 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 478, 481, 1200, 1201, 1210, 1216, 1288 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 25.08.2021 tarih 1248 sayılı Belediyemiz encümeni kararı ve 06.07.2022 tarih 3894-3901 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 10.08.2022-09.09.2022 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Boğazköy İstiklal Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 09.09.2022 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.
 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?