Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy İlçesi Balaban Mahallesi İmar Uygulaması askı işlemi

03 Eylül 2021 Cuma

"08.05.2014 tarih 1030 sayılı ve 03.12.2020 tarih 2105 sayılı Arnavutköy Belediyesi Encümen kararıyla, Arnavutköy İlçesi, Balaban Mahallesi 101 ada 101, 102, 105, 106, 107 ,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ve 160 parseller, 128 ada 6, 7, 8, 9 ve 12 parseller, 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 54, 55 ve 56 parseller, 135 ada 127 parsel, 136 ada 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85 ve 86 parsellerden oluşan düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18inci maddesine göre yapılan Balaban Mahallesi İmar Uygulaması çalışması 11.08.2021 tarih 2905-2892 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile; 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 01.09.2021-01.10.2021 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Balaban Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 01.10.2021 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."