Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy İlçesi Balaban Mahallesi İmar Uygulaması Çalışması Askıya Çıkarılmıştır

02 Ekim 2023 Pazartesi

08.05.2014 tarih 1030 sayılı ve 07.12.2022 tarih 2886 sayılı Arnavutköy Belediyesi Encümen kararıyla,

Arnavutköy İlçesi, Balaban Mahallesi 101 ada 101, 102, 105, 106, 107 ,113, 114, 115, 116,117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138,149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ve 160 parseller, 128 ada 6, 7, 8, 9 ve 12 parseller, 132ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 54, 55 ve 56 parseller, 135 ada 127 parsel, 136 ada 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85 ve 86 parsellerden oluşan düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18inci maddesine göre yapılan Balaban Mahallesi İmar Uygulaması çalışması 26.07.2023 tarih 4173-4116 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile; 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır.

 

Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 25.08.2023-25.09.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Balaban Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 25.09.2023 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?