Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy İlçesi Hadımköy-Mezarlık Bölgesi İmar Uygulaması Askı İşlemi

05 Nisan 2023 Çarşamba
Arnavutköy İlçesi Hadımköy-Mezarlık Bölgesi İmar Uygulaması Askı İşlemi

"14.12.2017 tarih 2534 sayılı Belediyemiz Encümen Kararıyla Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi 8, 9, 26, 43, 44, 1114, 1115, 4911, 4912 ve 5013 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 16.02.2022 tarih 277 sayılı Belediyemiz encümen kararı ve 03.08.2022 tarih 4307-4317 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetveli 31.08.2022-30.09.2022 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Hadımköy Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 30.09.2022 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?