Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy Belediyesi Taşınmaz Mal Satış İlanı

04 Ocak 2024 Perşembe

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000 (Bin Türk Lirası) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Alan

İmar Durumu

Toplam Fiyat

Geçici Teminat

İhale Tarihi

Saat

1

Arnavutköy

3335

286

E=0.95 Konut 3 Kat

₺4,576,000.00

₺137,280.00

13.12.2023

11.00

2

Arnavutköy

6322

261

Konut E=1.50 4 Kat

₺7,830,000.00

₺234,900.00

13.12.2023

11.10

3

Boğazköy

4637/19

156.85

E=0.95 Konut 3 Kat

₺2,666,450.00

₺79,993.50

13.12.2023

11.20

4

Boğazköy

4637/21

156.03

E=0.95 Konut 3 Kat

₺2,652,510.00

₺79,575.30

13.12.2023

11.30

5

Boğazköy

4637/22

141.11

E=0.95 Konut 3 Kat

₺2,398,870.00

₺71,966.10

13.12.2023

11.40

6

Boğazköy

4637/23

148.16

E=0.95 Konut 3 Kat

₺2,518,720.00

₺75,561.60

13.12.2023

11.50

7

Boğazköy

4637/24

141.55

E=0.95 Konut 3 Kat

₺2,406,350.00

₺72,190.50

13.12.2023

12.00

8

Boğazköy

4637/26

128.22

E=0.95 Konut 3 Kat

₺2,179,740.00

₺65,392.20

13.12.2023

12.10

9

Boğazköy

4892/23

446.19

E=0.50 Konut 2 Kat

₺11,600,940.00

₺348,028.20

13.12.2023

12.20

10

Boğazköy

4693/17

130.9

Konut E=1.10 4 Kat

₺2,618,000.00

₺78,540.00

13.12.2023

12.30

11

Boğazköy

4693/25

123.06

Konut E=1.10 4 Kat

₺3,937,920.00

₺118,137.60

13.12.2023

13.30

12

Durusu

153/3

3000

E=0.15 Konut 2 Kat

₺30,000,000.00

₺900,000.00

13.12.2023

13.40

13

Durusu

155/3

4675.12

E=0.15 Konut 2 Kat

₺46,751,200.00

₺1,402,536.00

13.12.2023

13.50

14

Hadımköy

2141

990

E=0.90 Konut 3 Kat

₺14,850,000.00

₺445,500.00

13.12.2023

14.00

15

Hadımköy

756/1

7889.23

E=1.50 Sanayi (bina ve arsa)

₺230,000,000.00

₺6,900,000.00

13.12.2023

14.10

16

Haraççı

3983/3

651.6

E=0.95 Konut 3 Kat

₺13,683,600.00

₺410,508.00

13.12.2023

14.20

17

Haraççı

4476/2

1314.41

Konut+T2 1.10 5 kat

₺72,292,550.00

₺2,168,776.50

13.12.2023

14.30

18

Haraççı

4530/4

373.48

E=0.95 Konut 3 Kat

₺9,337,000.00

₺280,110.00

13.12.2023

14.40

19

Haraççı

5009/9

320.19

E=1.10 Konut 4 Kat

₺7,044,180.00

₺211,325.40

13.12.2023

14.50

20

Taşoluk

5461/3

315

E=0.95 Konut 3 Kat

₺6,300,000.00

₺189,000.00

13.12.2023

15.00

21

Taşoluk

5479/13

391

E=0.95 Konut 3 Kat

₺7,820,000.00

₺234,600.00

13.12.2023

15.10

22

Taşoluk

5487/3

365

E=0.95 Konut 3 Kat

₺6,570,000.00

₺197,100.00

13.12.2023

15.20

 

2-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu, imzalı şartname
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair(İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat:10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?