Arnavutköy Belediyesi
ASGOM (Arnavutköy Sığınmacı ve Göçmenler Merkezi)

ASGOM (Arnavutköy Sığınmacı ve Göçmenler Merkezi)

Arnavutköy ilçesi İstanbul’daki sığınmacı ve göçmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı ilçelerden biri olma özelliğine sahip olmakla beraber, yaklaşık 20,000’i aşkın sığınmacı ve göçmen ilçemizde barınmaktadır. İlçemizde bulunan sığınmacı ve göçmenlerin yaşam koşullarının oldukça elverişsiz ve sağlıksız olması, dil ve iletişim konusunda güçlük çekmeleri, iş bulmakta sorun yaşamaları gibi çoklu dezavantaja maruz kalmaları nedeniyle sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında destek alabilecekleri bir merkezin kurulmasını gerekli kılmıştır. Arnavutköy Belediyesi sosyal sorumluluk bilinci ile Arnavutköy Sığınmacılar ve Göçmenler Merkezini (ASGOM) hizmete açmıştır. ASGOM Merkezimizde Arapça diline hâkim, mevzuat ve yasal haklar konusunda deneyimli bir sosyal çalışmacı öncülüğünde sığınmacı, göçmen ailelere yönelik ev ziyaretleri yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde yönlendirme, bilgilendirme, yasal haklar danışmanlığı gibi hizmetlerin yanı sıra ailelerin sosyo-ekonomik durum tespit ve değerlendirmeleri yapılıp müdürlüğümüz sosyal yardım otomasyon sistemimizde kayıt altına alınmaktadır. Tespit ve Değerlendirme neticesinde gerekliliği uygun görülen yardım talepleri başta Belediyemiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları (S.T.K.) iş birliği ile karşılanmaya çalışılmaktadır.

Danışmanlık Hizmetleri

Sığınmacı ve göçmen vatandaşlar ile yapılan bireysel görüşmelerde taleplerinin hukuki ve mevzuat açısından tarafımızca karşılanmasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili kurum ve kuruluşlardan destek almaları adına yönlendirme, bilgilendirme, takip, refakat ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Dilekçe yazma, sosyal ekonomik destek aylığı, evde bakım aylığı, Kızılay yardımları, göç İdaresi iş ve işlemleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki işlemleri, hastane işlemleri, ulaşım desteği, okul kayıt işlemleri, istihdam danışmanlığı gibi hizmetler verilmektedir.

 Eğitim Hizmetleri

İlçemizde ikamet eden sığınmacı ve göçmenlerin karşılaştıkları sorunların başında Türkçe Dili konuşup okuyamamaları olduğu gözlemlenmiştir. Bu sorunun çözümü adına yıl içerisinde A1 seviyesinde Türkçe Dil Kursu programı açılmıştır. Açılan kurs programına 20 sığınmacı ve göçmen konumunda olan kursiyerler katılıp belge almaya hak kazanmıştır. Bununla birlikte aile planlaması, erken yaşta evlilik ile ilgili seminerler düzenlenmiş olup 320 birey bu seminerlere katılım sağlamıştır. Sosyal entegrasyon uyum programı kapsamında 380 kişiye hizmet verilmiştir. Ayrıca belli aralıklarla engelli aileleri bilgilendirme toplantıları da düzenlenmiş olup, engelli ailelerine hizmet verilmiştir. Şiddet, istismar, zorla ve izinsiz çalıştırılma gibi konularda da hukuki ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunulmaktadır. 2020 yılı Mart ayı döneminde ülke genelinde covid-19 salgını sebebi ile alınan tedbirler kapsamında eğitim hizmetlerinde kısıtlamaya gidildiğinden birçok eğitim programı ertelenmiştir.

Ayni Yardımlar

Yapılan hane ziyaretleri ve sosyal incelemeler doğrultusunda temel ihtiyacı olan aileler belirlenip, yıl içinde barınma, beslenme (erzak kolisi 8826 adet), hijyen malzemesi ve kıyafet vb. sosyal yardımlar yapılmaktadır. İlçemizde sosyal güvencesi olmayan, günlük yevmiye ile çalışan sığınmacı ve göçmen ailelerin yoğun olması, buna ilaveten pandemi etkisi ile yaşanan problemler sosyal yardım talebinde artışa neden olmuştur. Belediyemiz ağırlıklı olarak bu ailelere gıda, beslenme ve hijyen malzemesi desteği sağlamaktadır. Ayrıca bölgemizde yaşayan sığınmacı ve göçmen ailelere 522 adet çeşitli ev eşyası, 5088 adet hijyen seti, 3723 adet yeni doğan bebek malzemesi, 73 adet medikal yardımcı araç ve gereçler ilgili S.T.K.’ların katkıları ile destek sağlanmıştır.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?