Arnavutköy Belediyesi

Açık Arttırma Usulü Satış İlanı

07 Şubat 2023 Salı

6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır
 

Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 6688 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi kabul etmeyen hissedarlardan Mustafa Kemal YALÇIN ve Mehmet ÖZTÜRK’e ait payın açık artırma usulü satış ihalesi 01.11.2022 Salı Günü Saat 11.30’da yapılmış olup söz konusu payın satışı ihaleye katılan alıcılar tarafından teklif verilmemesi nedeniyle yapılamamıştır.

6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesinin 11. Fıkrası; “Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” hükmünü içermektedir. Bu kapsamda satış oturumuna üçte iki çoğunlukla alınan karara katılan paydaşlar ile birlikte katılmak isteyen üçüncü şahısların;

  1. Rayiç bedelin yüzde onu oranında nakit teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmaları ve makbuzu ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri,
  2. Uygulama Yönetmeliğinin 13. Fıkrasında geçen “…satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri…” hükmüne istinaden uygulamanın gerektirdiği belgeleri imzalayacaklarını yazılı beyan eden dilekçeyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen arsanın yaklaşık m² değeri 13.500,00 TL olup, satışı yapılacak olan Mustafa Kemal YALÇIN’a ait 147,03 m²’lik payın tahmin edilen tutarı 1.984.905,00 TL ve muris Mehmet ÖZTÜRK’e ait 103,46 m²’lik payın tahmin edilen tutarı 1.396.710,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

Açık Artırma Usulü Satış Tarihi    : 22.11.2022 Saat: 11.30

Satış Yeri       : Arnavutköy Belediye Başkanlığı / 4. kat 407 numaralı Toplantı Salonu

Adres              : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?