Arnavutköy Belediyesi
Arnavutköy Belediyesi, “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”nı Aldı.

Arnavutköy Belediyesi, “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”nı Aldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba

Arnavutköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü desteği ile TÜRKAK tarafından akredite Uluslararası bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından 2 gün boyunca süren incelemeler sonucunda belgelendirme çalışmaları tamamlandı. Tüm çalışmalar ve yapılan son denetim neticesinde Arnavutköy Belediyesi  “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası” almaya hak kazandı.

    Bilgi İşlem Müdürlüğü yönetiminde ISO 27001 standartlarını sağlayacak çalışma sistemini oluşturmak için 2018 yılı başında çalışmalar başladı. Kapsamda dört müdürlük belirlendi. Proje için üst yönetim kurulları ve kapsam dahilindeki müdürlüklerden komisyonlar oluşturuldu.  Üst yönetim ve komisyonlara “BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ” standartlarının eğitimleri verildi. Bununla birlikte Stajyerler dahil tüm personelin “BİLGİ GÜVENLİĞİ” farkındalık eğitimlerine katılımı sağlandı. Bu amaçla broşür ve afişler bastırıldı. Üst yönetimin Bilgi Güvenliğine yaklaşımını ve hedeflerini tanımlayan organizasyon, kapsam, politika ve prosedürler yazılı belge haline getirilerek tüm çalışanlara ve ilgili taraflara Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kitapçığı ile duyuruldu. Standardın gereği yapılması gereken tüm uygulamalar ve iyileştirmeler gerçekleştirildi. Muhasebe, finans, insan kaynakları, hukuk ve Bilgi İşlem faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği incelendi. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde Arnavutköy Belediyesi, “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”nı almaya hak kazandı. 

    Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde tüm belediye birimlerinin kapsama dahil edilmesini planlamakta, 2019 sonunda yapılması gereken belgelendirme 1. Gözetiminden belediyenin tüm birimleri olarak geçilmesini hedeflemektedir. Böylece Arnavutköy belediyesinin bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik bakımından korunması, sürekliliği ve sistematikliği sağlanmış olacaktır.

    BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi); kurum kuruluş ve şirketlerin faaliyetleri sürecinde ürettikleri, topladıkları, işledikleri, sakladıkları ve ilettikleri her tür bilginin güvenliğini, bütünlüğünü sağlayan ve gerektiğinde yetkili kişilerin bilgiye kolay hızlı ve doğru biçimde ulaşmasına imkân veren bir sistemdir. Uluslararası ISO/IEC 2700:2013 standardı ile kurallar bütünü haline getirilmiştir.

Genel HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?