Arnavutköy Belediyesi
Büyük Değerlerimiz Yalnız Değil

Büyük Değerlerimiz Yalnız Değil

07 Mart 2022 Pazartesi

Arnavutköy Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için hazırlanan proje, YADES tarafından onaylandı. 

Arnavutköy’de ikamet eden 65 yaş üstü yaşlıların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetlerin yapılacağı “Geçmişin İzi Geleceğin Sesi “projesi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul gördü. YADES’ten destek alan Arnavutköy Belediyesi, proje kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarla gençleri bir araya getiriyor. 

Yaşlı Vatandaşlarımızın Yanındayız

Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre: İlçe sınırlarımızda yaşayan, 65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlarımızın sahada tespit edilerek kayıt altına alınması, gündüz bakım hizmetleri, evde sağlık, beslenme takibi ve bakım hizmetleri, ulaşım desteği, psikolojik danışmanlık, sosyal uyum ve entegrasyon programları, gibi başlıca faaliyetleri barındırmaktadır. Projede yaşlılarımıza yönelik yasal haklar danışmanlık hizmetleri sunulacak olup, gerektiğinde iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kendilerine refakat desteği verilecektir. Yasal haklar, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden elde edilen ekonomik kazanımlar ve projede yer alan diğer faaliyetlerin nihayetinde yaşlılarımızın ruh halleri ile yaşam standartlarının iyileştirilmesi, bunun bir sonucu olarak sağlıklı yaş almalarının sağlanması, amaçlanmıştır. Diğer bir taraftan Projemiz, saha tespit çalışmalarının neticesi olarak, belediyemizin hali hazırda sağlamış olduğu sosyal hizmet ve sosyal yardımlardan, 65 yaş ve üstü tüm yaşlılarımız etkin ve eşit bir şekilde faydalandırılıp, sorunlarının çözümlenmesine katkı sunacaktır.

Projenin doğrudan yararlanıcısı olan 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızın yanında, projenin nihai yararlanıcısı konumunda olan 50 genç proje faaliyetlerinde gönüllü yer alacaktır. Gönüllü gençlerimiz toplumda yaşlılarımıza yönelik gelişen olumsuz tutum ve davranışların iyileştirilmesinde, farkındalığın arttırılması ve ilçe geneline yayılmasında, yaşlılarımızın yaşam hikâyeleri, geçmiş deneyimleri, bilgi ve tecrübeleri ile projeden elde edecekleri kazanımların öğrenim gördükleri okullarda akranlarına aktarılmasında etkin rol alacaklardır.
 

Sosyal HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?