Arnavutköy Belediyesi

Plan ve Proje Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

Plan ve Proje Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, 2863-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile ilgili bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge talimat ve bildiriler çerçevesinde olmak üzere; Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gereği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlayarak onay sürecinin takip edilmesi planlarda çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla plan tadilatlarının hazırlanması ve sorunların çözümlenmesi bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması; ilgilisince yapılan tekliflerin değerlendirilerek sonuçlandırılması, bu doğrultuda gerekli yazışmaların yapılması; Kentsel tasarım – kentsel dönüşüm araştırma ve proje konuları ile tadilatlarının yapımı ile ilgili konuların düzenli bir şekilde takip edilerek yürütülmesi ve sonuçlandırılması; dosya akışı içerisinde işlemlerin kayıt altına alınıp yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken özen ve çabuklukla hizmetlerin planlı, programlı etkin ve uyum içerisinde yürütülmesi; uygun şekilde ve dijital ortamda arşivlenmesinin sağlanması ile; Belediye mülkü olan veya belediyeye tahsisi yapılmış eski eserlerin ihyasına yönelik olarak projelerinin yapılması, yaptırılması, ayrıca, belediye mülklerinin kamu yararı doğrultusunda projelerinin yapılması veya yaptırılması ile ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri ve müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak; müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek; İlçe sınırları içerisindeki tüm korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini yapmak ile mükelleftir.

 

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Plan ve Proje Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?