Arnavutköy Belediyesi

Temizlik İşleri Müdürlüğü

5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Başkanca kendisine verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri,ilgili yasalar doğrultusunda yapmak ve yürütmek,
• Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması,taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak; plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak,
• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 38 mahallenin toplam 447 km²lik yüzölçümünün çöplerini program doğrultusunda düzenli bir şekilde toplayıp, transfer istasyonları ve düzenli depolama sahalarına nakletmek,
• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm mahallelerde, ana arter ve ana arter görünümündeki sokaklarda, belli bir program dâhilinde işçi personel (süpürgeci) ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle, ince temizlik faaliyetleri yürütmek ve yıkama çalışmaları yapmak, çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak,
• İlçemiz sınırları dâhilinde, imalata yönelik faaliyet gösteren işyerlerinin tanımlanan atıkların dışındaki imalat atıklarını, yeterli sayıda araç ve personel çalıştırmak suretiyle toplayıp imha sahalarına naklini sağlamak,
• İlçemiz sınırları dâhilinde kurulmakta olan semt pazarlarının çöplerini, pazarın kalkmasına müteakip düzenli bir şekilde toplayıp yıkama faaliyetleri sürdürmek,
• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm okul, resmî kurum ve ibadethanelerin etraflarının temizliğini yapmak,
• Gelişigüzel çöp atılan ve piknik yapılan yerlere uyarı niteliğinde pankartlar asmak ve uyarıcı levhalar dikmek,
• Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi amacı ile ilgili yerüstü ve yer altı sularına, denize, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, denetim yapmak, şikâyetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum ve kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen ölçüt ve standartların uygunluğunu sağlamak,
• Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak,
• Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.
 

 

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Müdürlük Ek Hizmet Binası Nerede?

Adres: Arnavutköy Merkez Mah. Mecitözü Sok. No : 14 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?