Arnavutköy Belediyesi

Özel Kalem Müdürlüğü

Ahmet YILMAZ

Özel Kalem Müdürü V.

 • Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Belediye etkinliklerinin duyurulmasını sağlamak,
 • Başkanın çeşitli konulardaki görüş ve açıklamalarının haber hâline getirilerek yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak,
 • Belediye ile ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek Başkana ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
 • Belediye ile ilgili faaliyetleri takip ederek fotoğraf ve kamera görüntüsü alınmasını sağlamak,
 • Özel kalem ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Belediyeye gelen hemşehrilerin karşılanması ve yönlendirilmesini sağlamak,
 • Bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin hizmetlerin verilmesini sağlamak,
 • Belediye ve Başkan adına gerekli temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek,
 • Belediye tarafından düzenlenecek törenleri organize etmek; bayram, kutlama ve anma programlarını hazırlamak,
 • Başkanın katılacağı yurtiçi ve yurtdışı gezilerle ilgili iletişim, seyahat ve toplantı organizasyon hizmetlerini yürüt­mek,
 • Başkanlık makamının günlük ve haftalık çalışma programını hazırlamak,
 • Başkanlık makamına gelen mektup, tebrik, davetiye ve mesajların Başkana ulaştırılmasını ve Başkanın talimatları doğrultusunda cevap verilmesini sağlamak,
 • Başkanlık makamının görüşmelerini planlamak ve toplantılarını organize etmek,
 • Başkanlık makamına gelen görüşme taleplerini başkana iletmek,
 • Başkanlık makamına gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek başkana iletmek ve Başkanın talimatı doğrultu­sunda çözüm yolları aranmasını sağlamak,
 • Başkanlık makamının talimatlarını ilgili birimlere ve yöneticilere iletmek,
 • Başkanlık makamının havale ettiği evrakların ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,
 • Başkanlık makamı ile belediye birimleri arasında iş ve bilgi akışını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan temasları başkanlık adına yapmak,
 • Gelen davetiyeleri ve ilimiz genelindeki resmî protokol faaliyetlerini izleyerek başkanın veya vekilinin katılımını sağlamak,
 • Başkana gelen e-postaları takip etmek ve cevaplamak;
 • Müdürlüğünün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
 • Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,
 • Müdürlüğünün çalışma ve usullerini gözden geçirerek bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak,
 • Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak,
 • Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uya­rınca yürütülmesini sağlamak,
 • Birimine gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak,
 • Müdürlük personelini denetlemek ve Başkanın verdiği direktifler doğrultusunda çalışanlarına emir vermek,
 • Emrindeki personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek,
 • Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Başkana bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,
 • Birimle ilgili yazışmaları 1. derece imza yetkisi ile imzalamak,
 • Müdürlük personeline mazeret izni vermek ve yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkana önerilerde bulunmak,
 • Biriminin harcama yetkilisi olarak bütçede öngörülen ödenekler kadar harcama yapmak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına; kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasını; ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Başkanın vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
 • Bayramlarda ve özel günlerde başkanın tebrik mesajını göndermek,
 • Başkana gelen davetiyelerle ilgili işlemleri (çiçek göndermek, telgraf çekmek, tebrik göndermek vb.) yapmak,

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Özel Kalem Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?