Arnavutköy Belediyesi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

•    Belediye mülkiyetinde bulunan hizmet binalarının bakım ve onarımları ile ilgili işleri yapmak veya yaptır¬mak.
•    Belediye mülkiyetinde bulunan hizmet binalarının dış mekânlarının, dış cephelerinin ve bina içlerinin (bü¬rolar, ortak kullanım alanları ve tuvaletler) rutin olarak temizliklerini yapmak veya yaptırmak.
•    Belediye mülkiyetinde bulunan hizmet binalarının güvenliğini sağlamak.
•    Belediye mülkiyetinde bulunan hizmet binalarında belediye personeline yemek hizmetinin verilmesini sağlamak.
•    Belediye mülkiyetinde bulunan hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz ve telefon hatlarının abonelik işlemlerini yapmak ve ilgili kayıtlarını tutmak.
•    Elektrik, su, doğalgaz ve sabit telefon hatlarının faturalarının takibini yapmak ve fatura bedellerinin öden¬mesini sağlamak.
•    Müdürlük tarafından ihalesi yapılacak olan işlere ait ihale dosyalarını mevcut kanunlar çerçevesinde hazır¬lamak.
•    Diğer müdürlükler tarafından Müdürlüğümüz ihale bürosuna havale edilen ihale dosyalarının mevcut kanun¬lar çerçevesinde işlemlerini yapmak, takip etmek ve ihale dosyasını neticelendirmek.
•    Diğer müdürlükler tarafından Müdürlüğümüz satın alma bürosuna havale edilen mal ve malzeme ihtiyaç taleplerinin dosyalarını hazırlamak ve satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.
•    Demirbaş kayıtlarını tutmak ve tüm demirbaşların titizlikle korunması için gerekli tedbirleri almak.
•    Taşınır mal yönetmeliği hükümleri gereğince belediyeye ait taşınır malların kaydının tutulması ve muhafaza¬sı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
•    Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
•    5393 sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

   

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Destek Hizmetleri Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?