Arnavutköy Belediyesi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Mahmut OKUR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü

İletişim:
0212 600 50 00
Belgegeçer (Faks):
0212 682 04 08

•    Belediyemizce kurulan tesis ve spor alanlarının işletilmesi ile, çok amaçlı Gençlik Merkezlerinin sosyal, sportif ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
•    Tüm vatandaşların spor yapmasını sağlamak için kitlesel ve bireysel sporların yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası ölçekli spor müsabakaları düzenlemek.
•    İlçede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, Belediye’ye ait veya şahıs malı (Belediye’ye hibe edilmiş) alanların değerlendirilerek, spor faaliyetleri yapılabilecek alanlar sağlamak.
•    Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını desteklemek, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek.
•    Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaşların görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek.
•    Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların zihinsel fiziksel gelişimlerini sağlamak, kötü alışkan-lıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek, sevdirmek, yaptırmak ve ihtiyaç halinde spor okulları açmak.
•    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü ve tüm paydaşlar ile koordineli olarak çalışmalarını yürüterek amatör sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi - manevi desteği sağlamak.
•    Spor merkezlerinin fiziksel bakımını ve korunmasını sağlamak.
•    Amatör spor kulüplerine branş özelliklerine göre malzeme, giysi ve spor araç-gereci temin etmek
•    Her türlü spor dalında (doğa sporları, bisiklet sporu, güreş, halter, kickboks,futbol, jimnastik, yüzme, karate, okçuluk, basketbol, voleybol v.s.) ihtiyaç halinde veya gerekli görüldüğünde takımlar kurmak.
•    Kurulacak spor alanlarında yapılacak sportif etkinliklere toplumun her kesiminin spora dahil edilmesini sağlamak.
•    Arnavutköy ilçesi ve İstanbul ilinin bütünlüğüne hizmet eden spor tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek.
•    Gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
•    Başarılı ve yetenekli sporcuların tespiti, seçilmesi ve yönlendirilmesi için spor faaliyetleri düzenlemek.
•    Amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek.
•    Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak milli eğitim müdürlükleri ve okullarla işbirliği yapmak.
•    Okul sonrası izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak.
•    Gençlerin okul ve iş dışında kalan vakitlerinin spor alanlarına ve faaliyetlerine yönlendirilmesini sağlamak.
•    Belediye sınırları içerisindeki kahvehane, kıraathane, park gibi sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer üreten ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.
•    Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma faydalı vatandaşlar olarak katılımlarını sağlamak. Zararlı alışkanlıklardan koruyarak, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak.
•    Gençlik ve Kültür Merkezlerinde akademik öğretim, miili ve manevi değerler eğitimi alanlarında yapılan çalışmalara katkı vermek.
•    İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.
•    Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda başarı gösteren, derece alan sporculara ödüller vermek.

 


Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Web Sayfası İçin: Tıklayınız

 

Spor Merkezleri İçin Tıklayınız. 

Stadlar İçin Tıklayınız.

 

 

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?