Arnavutköy Belediyesi

Bilgi İşlem Müdürlüğü

•    Belediyede mevcut olan birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak
•    Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak
•    Bilişim sistemleriyle ilgili gerekli altyapı data ve diğer ağ sistemleri planlaması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak
•    Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak
•    İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak
•    Belediye internet web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, belediyecilik hizmetlerini mev-zuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak
•    Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihti-yaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, gerektiğinde ise satın almak
•    Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal hâlde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak
•    Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek veya düzenlettirmek
•    Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak
•    Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak
•    Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak
•    Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak
•    Sistemi sürekli faal hâlde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili ge¬rekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.
•    Telsiz, sabit telefon, cep telefonu ve iletişim işleriyle ilgili gerekli sistemi kurmak veya kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, belediye telefon santralini kurmak, kurdurmak ve bakımlarını yapmak
•    Belediye binaları jeneratör ve güç kaynaklarını kurmak, kurdurmak ve bakım onarımını yapmak
•    Belediye hizmet binaları kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak
•    Fotokopi ve yazıcıların bakımını yapmak, yerinde destek vermek
•    Gerekli yazılımları üretmek ve teknik desteğini sağlamak
•    Personel kontrol sistemlerinin kurulumu ve bakımının yapmak veya yaptırmak.
Arşiv Bürosu:
•    Müdürlükler tarafından kayıt kapsamına alınan arşiv malzemelerini tasnif lemek, saklamak ve kayıtlarını tutmak
•    Arşiv malzemelerini her türlü zararlı etki ve unsurlardan (yangın, hırsızlık, nem, su baskını, toz, her türlü hayvan ve haşaratın tahribatı vb.) korumak için gerekli önlemleri almak
•    Arşiv malzemelerine ulaşılmasını kolaylaştırmak için listelerini tutmak ve yönetmeliklere uygun olarak dosyalamak
•    Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemesinin ayıklama ve imhasının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarda görev almak
•    Müdürlüklerden gelen arşivle alakalı tüm taleplerin karşılanmasını sağlamak
•    Dijital arşiv çalışmalarını takip etmek ve yönetmek
•    Taranması gereken dosyaları tespit etmek ve dijital ortama aktarmak
•    Dijital arşiv yazılımı kurmak, yönetmek ve veri paylaşımını bilgi güvenliği standartlarında sağlamak

 

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Bilişim Akademisi Nerede?

Adres: Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. Vadipark Alanı Orta Bölüm, Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi Hizmet Binası, 34283 Arnavutköy/İST

Telefon: 444 4 597

Web: Tıklayınız

Bilgi İşlem Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?