Arnavutköy Belediyesi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; Arnavutköy Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde hareket ederek;
•    3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesine göre imar uygulaması çalışmalarının yapılması veya yaptırılması, 18’inci madde uygulama koşullarının bulunmadığı yerlerde kamulaştırma ve isteğe bağlı işlemlerle, imar planları ile gelen kullanım kararlarının eksiksiz olarak uygulanmasının temin edilmesi
•    Elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendiril- mesinin sağlanması amacı ile Belediyemiz sorumluluk alanındaki adres bileşenlerini Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’e uygun olacak şekilde güncel tutulması
•    Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yapılması
•    Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi
•    Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç hâlinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi
•    Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması
•    Belediyemizin ihtiyacı hâlinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması
•    Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgallerin tespit edilerek fuzuli işgale ecrimisil tahakkuk ettirilmesi veya işgalcinin tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verilmesi
•    Belediyemize ait kiracı ve fuzuli işgallerin kira ve ecrimisil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilat edilmesi için Malî Hizmetler Müdürlüğüne bilgi verilmesi
•    İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin program dahilinde istimlaklarının yapılması ve ilgili müdürlüklerle koordineli olarak çalışılması ile görevlidir.
 


Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?