Arnavutköy Belediyesi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; Arnavutköy Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde hareket ederek;
•    3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesine göre imar uygulaması çalışmalarının yapılması veya yaptı¬rılması, 18’inci madde uygulama koşullarının bulunmadığı yerlerde kamulaştırma ve isteğe bağlı işlemlerle, imar planları ile gelen kullanım kararlarının eksiksiz olarak uygulanmasının temin edilmesi
•    Elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendiril- mesinin sağlanması amacı ile Belediyemiz sorumluluk alanındaki adres bileşenlerini Adres ve Numaralama¬ya İlişkin Yönetmelik’e uygun olacak şekilde güncel tutulması
•    Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yapılması
•    Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi
•    Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç hâlinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi
•    Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması
•    Belediyemizin ihtiyacı hâlinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, trampa yapıl¬ması, intifa ve irtifak tesisi yapılması
•    Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgallerin tespit edilerek fuzuli işgale ecri- misil tahakkuk ettirilmesi veya işgalcinin tahliye edilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verilmesi
•    Belediyemize ait kiracı ve fuzuli işgallerin kira ve ecrimisil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilat edil¬mesi için Malî Hizmetler Müdürlüğüne bilgi verilmesi
•    İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin program dahilinde istim- laklarının yapılması ve ilgili müdürlüklerle koordineli olarak çalışılması ile görevlidir.

Müdürlük Nerede?

Adres: Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 88 Arnavutköy / İST

Telefon: 444 4 597

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü HABERLERİ
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?