Arnavutköy Belediyesi

Ömerli Sanayi Bölgesi Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uygulaması Askı İşlemi

12 Şubat 2024 Pazartesi

"27.10.2021 tarih 1628 sayılı Belediyemiz Encümen Kararıyla yapılan, 04.10.2023 tarih 2722 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19uncu maddesine istinaden onaylanarak, 06.10.2023-06.11.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan çalışma, 29.11.2023 tarih 3295 sayılı Belediyemiz Encümen kararı ile askı itirazları yönünden değerlendirilerek, itirazlar, talepler ve değişikliklere göre yeniden düzenlenerek 04.12.2023-04.01.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan Ömerli Sanayi Bölgesi Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uygulaması çalışması, 07.02.2024 tarih 401 sayılı Belediyemiz Encümen kararı ile askı itirazları yönünden değerlendirilerek, itirazlar, talepler ve değişikliklere göre yeniden düzenlenmiştir. İmar uygulama çalışmasının itirazlar, talepler ve değişikliklere göre yeniden düzenlenen hali 07.02.2024 tarih 401 sayılı Belediyemiz Encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19uncu maddesine göre onaylanmış olup, parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 09.02.2024-23.02.2024 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Hadımköy, Ömerli, Deliklikaya, Sazlıbosna Mahalle Muhtarlıklarında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7471 sayılı Kanun'un 10uncu maddesi 9uncu bendi kapsamında 15(onbeş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 23.02.2024 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?