Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy İlçesi Yeşilbayır Bölgesi Geri Dönüşüm ve İmar Uygulaması Askı İşlemi

01 Mart 2024 Cuma

Arnavutköy İlçesi Yeşilbayır Bölgesi Geri Dönüşüm ve İmar Uygulaması düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre yapılan imar uygulama çalışması 28.02.2024 tarih 536 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu karara istinaden parselasyon paftası, geri dönüşüm paftası ve şuyulandırma cetvelleri 01.03.2024- 15.03.2024 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ve Hastane, Ömerli, Yeşilbayır Mahalle Muhtarlıklarında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7471 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi 9'uncu bendi kapsamında (on beş) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 15.03.2024 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?