Arnavutköy Belediyesi

Yeşilbayır Köyüstü İmar Uygulaması Askı İşlemi

06 Aralık 2023 Çarşamba

"25.06.2020 tarih 1023 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile yapımına başlanan, 29.11.2023 tarih 3296 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19uncu maddesine istinaden onaylanan Yeşilbayır Köyüstü İmar Uygulama çalışmasına ait parselasyon paftası ve şuyulandırma cetveli 04.12.2023-04.01.2024 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Yeşilbayır Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 04.01.2024 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?