Arnavutköy Belediyesi

Yeşilbayır Köyüstü İmar Uygulaması Askı İşlemi

08 Mart 2024 Cuma

"25.06.2020 tarih 1023 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile yapımına başlanan, 29.11.2023 tarih 3296 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19uncu maddesine istinaden onaylanan ve 04.12.2023-04.01.2024 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılan Yeşilbayır Köyüstü İmar Uygulama çalışması, 21.02.2024 tarih 519 sayılı Belediyemiz Encümen kararı ile askı itirazları yönünden değerlendirilmiş, itirazlar, talepler ve değişikliklere göre yeniden düzenlenmiştir. İmar uygulama çalışmasının itirazlar, talepler ve değişikliklere göre yeniden düzenlenen hali, 21.02.2024 tarih 519 sayılı Belediyemiz Encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19uncu maddesine göre onaylanmış olup, parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 08.03.2024-22.03.2024 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Yeşilbayır Mahalle Muhtarlığında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7471 sayılı Kanun'un 10uncu maddesi 9uncu bendi kapsamında 15(onbeş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 22.03.2024 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."

 

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?