Arnavutköy Belediyesi

Ömerli Kiptaş Bölgesi Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uygulaması Askı İşlemi

02 Şubat 2024 Cuma

26.07.2018 tarih ve 1323 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile yapılan, 22.11.2023 tarih ve 3238 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanan ve 06.12.2023-08.01.2024 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Ömerli Kiptaş Bölgesi Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uygulaması çalışması, 31.01.2024 tarih ve 335 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile askı itirazları yönünden değerlendirilmiş olup çalışma itirazlar, talepler ve değişikliklere göre yeniden düzenlenmiştir.

İmar uygulamasının itirazlar, talepler ve değişikliklere göre yeniden düzenlenen hali 31.01.2024 tarih ve 335 sayılı Belediyemiz Encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre onaylanmış olup, parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 01.02.2024-15.02.2024 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Ömerli ve Deliklikaya Mahalle Muhtarlıklarında, 6306 sayılı Kanun'un 6. Maddesinin 6. Alt maddesi gereğince 15 (onbeş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 15.02.2024 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

 

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?