Arnavutköy Belediyesi

Hakedişler

 %10 Hakediş (Proje İnceleme Bedeli) / %10 Seviye Tespit Tutanağı

 1. Hakediş Raporu
 2. Yapı Denetim Faturası
 3. Alındı Belgesi / Dekont 
 4. YİBF Belgesi
 5. Taahhütname
 6. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 7. Personel Bildirgesi 

 %20  Hakediş (Kazı ve Temel Üst Kotuna Kadar Olan Bölüm) / %20 Seviye Tespit Tutanağı

 1. Hakediş Raporu 
 2. Bir Önceki Seviyeye Ait Hakediş Raporu
 3. Mevcut Seviyeye Ait Fotoğraflar
 4. Yapı Denetim Faturası
 5. Laboratuvar Faturası
 6. Alındı Belgesi / Dekont
 7. Yapı Ruhsatı (Vizeli)
 8. Temel Su Yalıtımı Kontrol Tutanağı
 9. Temel Topraklama Tutanağı
 10. Temel Su Yalıtımı ve Topraklama Uygulama Fotoğrafları
 11. Temel Yalıtım Üzeri Koruma Betonu Fotoğrafları
 12. Temel Kalıp ve Donatı Kontrol Tutanakları
 13. Temel Beton Döküm Tutanakları
 14. Temel Beton Raporları (7 ve 28 Günlük)
 15. Temel Altı İyileştirmeye Ait Evraklar (Projesinde varsa)
  *Kalıp ve Donatı Kontrol Tutanakları
  *Beton Döküm Tutanakları
  *Beton Raporları (7 ve 28 Günlük)
  *Temel Altı Kazık Aplikasyon ve Koordinat Listesi (Kazık yapılmış ise)
  *Uygulamaya İlişkin Fotoğraflar
 16. Kuyu Temele Evraklar (Projesinde varsa)
  *Kalıp ve Donatı Kontrol Tutanakları
  *Beton Döküm Tutanakları
  *Beton Raporları (7 ve 28 Günlük)
  *Uygulamaya İlişkin Fotoğraflar
 17. Çelik Çekme Deney Sonuçları
 18. YİBF Belgesi
 19. Taahhütname
 20. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 21. Personel Bildirgesi 

%60 Hakediş (Taşıyıcı Bölüm) / %60 Seviye Tespit Tutanağı

 1. Hakediş Raporu  
 2. Bir Önceki Seviyeye Ait Hakediş Raporu
 3. Mevcut Seviyeye Ait Fotoğraflar
 4. Yapı Denetim Faturası
 5. Laboratuvar Faturası
 6. Alındı Belgesi / Dekont 
 7. LİHKAP Aplikasyon Krokisi
 8. Toprak Altı Perde Duvarı Isı ve Su Yalıtımı Kontrol Tutanağı 
 9. Kalıp ve Donatı Kontrol Tutanakları
 10. Beton Döküm Tutanakları
 11. Beton Raporları (7 ve 28 Günlük)
 12. Çelik Çekme Deney Sonuçları
 13. YİBF Belgesi
 14. Taahhütname
 15. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 16. Personel Bildirgesi 

 %80 Hakediş (Çatı, Dolgu Duvarları, Kapı Pencere Kasaları, Tesisat Altyapısı Dahil Yapının Sıvaya Hazır Hale Getirilmiş Bölümü) / %80 Seviye Tespit Tutanağı

 1. Hakediş Raporu 
 2. Bir Önceki Seviyeye Ait Hakediş Raporu
 3. Mevcut Seviyeye Ait Fotoğraflar
 4. Yapı Denetim Faturası
 5. Alındı Belgesi / Dekont
 6. Mimari Kontrol Tutanağı
 7. Çatı Konstrüksiyonu, Isı Yalıtımı, Su Yalıtımı ve Çatı Örtüsü Kontrol Tutanağı
 8. Elektrik Tesisatı Duvar Boruları ve Kablo Çekimi Kontrol Tutanağı
 9. İnşaat Sıva Durum Tutanağı
 10. Isı Yalıtım Uygunluk Raporu
 11. YİBF Belgesi
 12. Taahhütname
 13. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 14. Personel Bildirgesi 

%95 Hakediş (Mekanik ve Elektrik Tesisatı İle Kalan Yapı Bölümü) / %95 Seviye Tespit Tutanağı

 1. Hakediş Raporu 
 2. Bir Önceki Seviyeye Ait Hakediş Raporu
 3. Mevcut Seviyeye Ait Fotoğraflar
 4. Yapı Denetim Faturası
 5. Alındı Belgesi / Dekont
 6. Elektrik Tali Pano ve Ana Pano Kontrol Tutanağı
 7. Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi
 8. Elektrik Topraklama Ölçüm Raporu
 9. Mekanik Tesisat Montaj, Isı, Su ve Ses Yalıtımı Kontrol Tutanağı
 10. Sıhhi Tesisat (Pis Su, Temiz Su) Kontrol Tutanağı
 11. YİBF Belgesi
 12. Taahhütname
 13. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 14. Personel Bildirgesi 

%100  Hakediş, İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi / %100 Seviye Tespit Tutanağı

 1. Hakediş Raporu 
 2. Bir Önceki Seviyeye Ait Hakediş Raporu
 3. İş Bitirme Tutanağı
 4. İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Ön Rapor
 5. Mevcut Seviyeye Ait Fotoğraflar
 6. Yapı Aplikasyon Projesi
 7. Enerji Kimlik Belgesi
 8. Yapı Denetim Faturası
 9. Alındı Belgesi / Dekont
 10. YİBF Belgesi
 11. Taahhütname
 12. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 13. Personel Bildirgesi 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Yapı Kontrol Müdürlüğü
İsim  :Mehmet Ali AKYÜZ
Unvan  :Müdür
Adres :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul 
Tel  :444 4 597
Fax :02126851147
e-Posta :mehmetaliakyuz@arnavutkoy.bel.tr

 


 

İkinci Müracaat Yeri  :Belediye Başkan Yardımcısı
İsim  :Osman AKKAYA
Unvan  :Belediye Başkan Yardımcısı
Adres :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul 
Tel  :444 4 597
Fax :02126851147
e-Posta :osmanakkaya@arnavutkoy.bel.tr
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?