Arnavutköy Belediyesi

İş Deneyim Belgesi

 Özel Sektöre Taahhütte Bulunan Yükleniciler İçin İş Deneyim Belgesi

 1. Noter Onaylı Kat Karşılığı Sözleşme
 2. Yapı Ruhsatı
 3. Yapı Kullanma İzin Belgesi 
 4. İlgili Sigorta Müdürlüğünden Onaylı Sigorta Bildirgesi
 5. Kat Veya Arsa Karşılığı İnşaat İşleri Haricindeki İşlerde Bu Belgelere Ek Olarak sözleşmeye İlişkin Fatura Örnekleri Veya Bu Örneklerin Noter, Serbest Muhasebeci,Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir Veya Vergi Dairesi Onaylı Suretleri

Özel Sektöre Taahhütte Bulunan Yüklenici Bünyesinde Mühendis veya Mimar olarak Görev Alanlar  İçin İş Deneyim Belgesi

 1. Mezuniyet Belgesi
 2. İlgili Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi
 3. Yapı Ruhsatı
 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 
 5. Belgeye Konu İşe İlişkin Bedel İçeren Noter Onaylı Sözleşmesi
 6. SGK Prim Ödemelerini Gösteren Belgeler

Özel Sektöre Taahhütte Bulunan Yüklenici Bünyesinde Proje Müdürü olarak Görev Yapan Mühendis veya Mimarlar  İçin İş Deneyim Belgesi

 1. Mezuniyet Belgesi
 2. İlgili Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi
 3. Sözleşme Konusu İş Kapsamında Proje Müdürü Olarak Bildirdiğine İlişkin Belge
 4. Yapı Ruhsatı
 5. Yapı Kullanma İzin Belgesi 
 6. Belgeye Konu İşe İlişkin Bedel İçeren Noter Onaylı Sözleşmesi
 7. SGK Prim Ödemelerini Gösteren Belgeler


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Yapı Kontrol Müdürlüğü
İsim  :Mehmet Ali AKYÜZ
Unvan  :Müdür
Adres :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul 
Tel  :444 4 597
Fax :02126851147
e-Posta :mehmetaliakyuz@arnavutkoy.bel.tr

 


 

İkinci Müracaat Yeri  :Belediye Başkan Yardımcısı
İsim  :Osman AKKAYA
Unvan  :Belediye Başkan Yardımcısı
Adres :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul 
Tel  :444 4 597
Fax :02126851147
e-Posta :osmanakkaya@arnavutkoy.bel.tr
 •  
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?