Arnavutköy Belediyesi

Yıkım Ruhsatı

 • Tapu Kaydı
 • Parsel Maliki ya da Maliklerinin Tamamının Muvafakatleri
 • Yıkılacak Yapıda İkamet Edilmediğine veya Yapının Tahliye Edilmiş Olduğuna Dair Fotoğraf
 • Yıkılacak Yapıda Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telefon Gibi Hizmetlerinin Kapatıldığına Dair İlgili Kuruluşlardan Alınmış Belgeler
 • Müteahhit Tarafından Müellif ve Şantiye Şefi ile Yapılan İş Sözleşmeleri
 • Müellif, Müteahhit, Fenni Mesul ile Şantiye Şefinin Taahhütnameleri
 • Müellif Tarafından Mevcut Durumun Tespitini İçeren Yıkım Planı ve Ekleri 
 • Patlamalı Yıkımlarda Müteahhit Tarafından İlgili Yönetmelik Hükümlerine Göre Alınan Belgeler
  *Bodrum katı dışında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6.00 metreyi ve yapı inşaat alanı 250 m2’yi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı 250 m2’yi ve kat inşaat alanının %10’unu aşmayan kısmi yıkımlarda yıkım planı aranmaz.
  *Bina yüksekliği 21.50 m’den az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmaz. Patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunludur.


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Yapı Kontrol Müdürlüğü
İsim  :Mehmet Ali AKYÜZ
Unvan  :Müdür
Adres :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul 
Tel  :444 4 597
Fax :02126851147
e-Posta :mehmetaliakyuz@arnavutkoy.bel.tr

 


 

İkinci Müracaat Yeri  :Belediye Başkan Yardımcısı
İsim  :Osman AKKAYA
Unvan  :Belediye Başkan Yardımcısı
Adres :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul 
Tel  :444 4 597
Fax :02126851147
e-Posta :osmanakkaya@arnavutkoy.bel.tr
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?