Arnavutköy Belediyesi

YASSIÖREN CAMİİ

Yassıören Camii, 1254 (M 1838/1839) tarihinde, Sultan II. Mahmut Dönemi’nde Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Klasik üslupta inşa edilen Cami’ye 1290 (M 1873/1874) yılında iki oda eklenmiştir. Gusülhane eklentisi ise yakın zamanda yapılmıştır.

Yassıören Mahallesin’nde yer alan Yassıören Camii, köy halkının ibadet gereksinmesini karşılamakta olup, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’nün 29.07.2010 gün ve 1292 sayılı kararıyla Koruma Grubu 1 olarak tescil edilmiştir.

YASSIÖREN CAMİİ

Yassıören Camii, 1254 (M 1838/1839) tarihinde, Sultan II. Mahmut Dönemi’nde Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Klasik üslupta inşa edilen Cami’ye 1290 (M 1873/1874) yılında iki oda eklenmiştir. Gusülhane eklentisi ise yakın zamanda yapılmıştır.
TARİHİ ESERLER
Arnavutköy ile ilgili tarihi eser olarak bilinen yerleri inceleyebilirsiniz.
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?