Arnavutköy Belediyesi

Mülteci Statüsündekilerin Evlilik İşlemleri

Türkiye'de; Mülteci, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma Statüsünde ve Geçici Koruma Altında  Olanların Evlilik  İşlemleri

Mülteci, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma Statüsünde veya Geçici Koruma altında olan kişinin; "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 61,62,63 ve 93 maddelerine göre'' İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden alacağı;

 • Kimlik bilgilerini gösterir şekilde düzenlenmiş; resimli, onaylı ve 99 ile başlayan kimlik numarasını ihtiva eden Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • Medeni halini gösterir şekilde düzenlenmiş ve onay'lanmış Evlenme Ehliyet Belgesi,
 • Sağlık Ocaklarında Aile Hekiminden alacakları; Evlilik İçin Sağlık Raporu, (Raporlar Fotoğraflı ve Kaşeli olmalıdır; Genelgenin gereği tetkiklerin  yapıldığına  dair bilgileri kapsamalıdır. Ayrıca Erkeğin raporunda kalıtsal kan hastalıkları testinin HPLC taramasının yapıldığı yazmalıdır.)
 • 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf  (sona altı ay ay içinde çekilmiş) getirilecektir.

 

RESMİ HARÇ BEDELİ :

İlçe içi gerçekleştirilen nikahlarda : 1.010,00 TL
İlçe dışı gerçekleştirilen nikahlarda : 1.760 TL'dir.

 

Yabancılarla Evlilik İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu ilçe Evlendirme Memurluğuna müracaat edebilirler.
 • Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerlidir.
 • Belgelerin tümünde kişisel bilgilerin (adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı) bire bir aynı olması gerekmektedir. Tek bir harf veya karakter farklılığında işlem yapılmaz.
 • Evlenme Ehliyet Belgesi  (Medeni Hal Belgesi/Bekârlık Belgesi)’inde kişinin son medeni hali; Bekâr, Dul veya Boşanmış şeklinde ifade edilmelidir.
 • Kadın Dul veya Boşanmış ise; Boşandığı veya Dul kaldığı tarih Evlenme Ehliyet Belgesinde belirtilmiş olmalıdır.Yabancı uyruklu kişi Türkçe bilmiyorsa; Başvuruda Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanacak Evlendirme Beyannamesini noter tasdikli Türkçe tercüme yaptıracaklardır. Nikâh esnasında ise yeminli tercüman getireceklerdir.
 • Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
   

Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.

Müracaat saatleri: 08:30 – 12:30    13:00 - 17:00 arasında yapılabilir.
Evlendirme Memurluğu İletişim :  444 4 597   
Adres : Arnavutköy Belediyesi Yeni Yönetim Merkezi/Taşoluk Mah.Kazım Karabekir Cad.No:88