Arnavutköy Belediyesi
 • Atık Yağlar

  2023-06-02

  Atık yağlar, kullanım süreci sonunda oluşan veya kullanılamaz hâle gelmiş yağlardır. Bu yağlar genellikle mutfaklarda, restoranlarda, endüstriyel tesislerde veya araçlarda kullanılan yağlardır. Atık yağlar, bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, motor yağları, hidrolik yağlar, transformatör yağları ve endüstriyel yağlar gibi çeşitli tiplerde olabilir.

  Atık yağlar çevreye ve insan sağlığına zararlı olabilen maddeler içerebilir. Bu nedenle, doğru bir şekilde yönetilmeleri ve bertaraf edilmeleri önemlidir. Atık yağların uygun şekilde toplanması, geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi, çevresel etkilerini azaltmak için gereklidir.

  Atık yağların yönetimi şu şekillerde gerçekleştirilebilir:

  • Geri Dönüşüm: Atık yağlar geri dönüşüme tabi tutularak yeniden kullanılabilir hâle getirilebilir. Bu süreçte atık yağlar, temizlenerek rafine edilir ve biyodizel gibi alternatif yakıtların üretiminde kullanılabilir.

  • Bertaraf: Atık yağların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekir. Bu genellikle özel tesislerde, atık yağların kontrollü bir şekilde yakılması veya kimyasal işlemlerle imha edilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu süreçte çevresel etkilerin en aza indirilmesi önemlidir.

  Atık yağların yönetimi, çevre koruması ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir konudur. Atık yağların doğru bir şekilde toplanması, atık yağ kirliliğini azaltırken geri dönüşüm veya uygun bertaraf yoluyla kaynakların korunmasına katkıda bulunur. Buna ek olarak, atık yağların yanlış şekilde atılması, kanalizasyon sistemlerine zarar verebilir ve su kaynaklarının kirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle, atık yağların atık yağ toplama noktalarına teslim edilmesi veya yetkili atık yönetimi kuruluşlarına iletilmesi önemlidir.

 • Atık Kağıtlar

  2023-06-02

  Kağıt atık, genellikle ofislerde, okullarda, evlerde ve diğer iş yerlerinde ortaya çıkan kullanılmış veya gereksiz hâle gelmiş kağıt ürünlerdir. Bu atıklar, gazete, dergi, kitap, karton, zarf, not kağıdı, fotokopi kağıdı, ambalaj kutuları gibi çeşitli kağıt ürünleri içerir.

  Kağıt atıkları, genellikle geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Geri dönüşüm süreciyle bu atıkların yeniden kullanılması sağlanır ve ağaç kesimi gibi doğal kaynakların kullanımı azaltılır. Kağıt geri dönüşümü, kullanılmış kağıdın toplanması, ayrıştırılması, parçalanması, hamur haline getirilmesi ve yeni kağıt ürünlerinin üretilmesi aşamalarını içerir.

  Kağıt atıklarının geri dönüşümü, çevresel faydaların yanı sıra enerji tasarrufu da sağlar. Yeni kağıt üretimi için kullanılan enerji miktarı geri dönüşüm sürecinde önemli ölçüde azalır ve karbon salınımı düşer. Ayrıca geri dönüştürülmüş kağıt, çöp sahalarında birikmesini önleyerek atık yönetimine katkıda bulunur.

  Bu nedenle, kağıt atıklarının kaynakta ayrıştırılması ve geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi önemlidir. Atıkların doğru bir şekilde toplanması ve geri dönüşüm tesislerine gönderilmesiyle kağıt atıklarının geri kazanımı artırılabilir ve sürdürülebilir bir kaynak kullanımı sağlanabilir.

 • Atık Camlar

  2023-06-02

  Cam atık, cam malzemelerin kullanım süreci sonunda oluşan kullanılmış veya kırık cam ürünlerdir. Cam atıkları genellikle cam şişeler, kavanozlar, bardaklar, cam eşyalar, pencere camları, aynalar ve cam ambalaj malzemeleri gibi çeşitli cam ürünlerini içerir.

  Cam atıklarının geri dönüştürülmesi önemlidir çünkü cam, doğada yıllarca bozunmadan kalabilen bir malzemedir. Camın geri dönüşümü, yeni cam ürünleri üretmek için kullanılan doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca cam atıklarının geri dönüşümü, çöp sahalarında birikmelerini önleyerek atık miktarının azaltılmasına katkıda bulunur.

  Geri dönüşüm süreci, cam atıklarının toplanması, ayrıştırılması, temizlenmesi ve ardından eritilerek hamur haline getirilmesini içerir. Elde edilen cam hamuru, yeni cam ürünlerinin üretimi için kullanılır. Geri dönüştürülen cam, kullanılan enerji miktarını azaltarak karbon salınımını düşürür ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

  Cam atıklarının doğru şekilde toplanması ve geri dönüşüm tesislerine yönlendirilmesi, cam geri dönüşümünün etkinliğini artırır. Bu nedenle, cam atıklarının diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması ve geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi önemlidir. Cam atıklarının geri dönüşümü, sürdürülebilir atık yönetimi ve kaynak kullanımının sağlanması açısından önemli bir adımdır.

 • Atık Piller

  2023-06-05

  Atık piller, kullanıldıktan sonra çevreye zararlı maddeler içeren ve doğru şekilde bertaraf edilmesi gereken elektronik atıklardır. Bu piller, evlerde kullanılan pil türleri, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, kumandalı oyuncaklar, pilli el aletleri ve diğer birçok elektronik cihazda bulunabilir.

  Atık piller içerdikleri metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığı için tehlikeli olabilirler. Özellikle kurşun, civa, kadmiyum gibi ağır metaller içeren piller doğaya karıştığında toprak, su ve hava kirliliğine neden olabilirler. Bu da bitki, hayvan ve insanlara zarar verebilir.

  Atık pilleri doğru şekilde bertaraf etmek, çevre ve insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Birçok ülkede atık pillerin toplanması ve geri dönüşümü için özel geri dönüşüm programları bulunmaktadır. Bu programlar, atık pilleri toplamak ve geri dönüştürülebilir malzemeleri yeniden kullanmak için özel toplama noktaları ve geri dönüşüm tesisleri sağlar.

  Eğer atık pilleriniz varsa, belediyemize veya çevre koruma kuruluşunun yönergelerine uyun. Genellikle atık piller, çeşitli geri dönüşüm noktalarına veya belirli toplama noktalarına bırakılabilir. Büyük alışveriş merkezleri, elektronik mağazaları veya belediye geri dönüşüm merkezleri gibi yerler genellikle atık piller için toplama noktaları sağlar.

  Unutmayın, atık pilleri normal çöp kutusuna atmamalı veya yanmış pilleri geri dönüşüme göndermemelisiniz. Bu, çevreye ve insan sağlığına zararlı olabilir. Atık pilleri doğru şekilde bertaraf etmek, kaynakları korumak ve çevreye olan etkimizi azaltmak için önemli bir adımdır.

 • Atık İlaçlar

  2023-06-05

  Atık ilaçlar, kullanılmış veya süresi dolmuş ilaçların çevreye zarar vermeden uygun şekilde bertaraf edilmesi gereken atıklardır. İlaçlar, sağlık sorunlarının tedavisi için kullanılan önemli araçlardır, ancak yanlış kullanıldığında veya yanlış yerlerde bertaraf edildiğinde çevre ve insan sağlığı için potansiyel risk oluşturabilirler.

  Atık ilaçların yanlış bertaraf edilmesi, çevresel kirliliğe, su kaynaklarının kirlenmesine ve su ekosistemlerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Ayrıca, atık ilaçlar evlerde çocuklar ve evcil hayvanlar için de tehlikeli olabilir.

  Atık ilaçları doğru şekilde bertaraf etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • İlacın orijinal ambalajında saklayın: Kullanılmamış ilaçları, üzerindeki bilgilerin korunması ve tanımlanmasının kolaylaşması için orijinal ambalajlarında saklamak önemlidir.

  • İlaçları asla tuvalete veya lavaboya atmayın: İlaçları tuvalete, lavaboya veya çöpün içine atmak yerine, atık ilaçları toplamak için özel olarak tasarlanmış bir ilaç geri dönüşüm programına katılın.

  • İlaç geri dönüşüm programlarına katılın: Birçok ülkede, eczaneler, hastaneler ve belediyeler tarafından ilaç geri dönüşüm programları düzenlenmektedir. Bu programlar, atık ilaçları toplamak, güvenli bir şekilde bertaraf etmek veya uygun şekilde geri dönüştürmek için özel toplama noktaları sağlar. Yerel belediyeniz veya eczanenizle iletişime geçerek bu tür programlara katılıp katılamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

  • İlaçların etiketlerini kapatın veya silin: Atık ilaçları bertaraf etmeden önce etiketlerini kapatmak veya üzerindeki kişisel bilgileri silmek önemlidir. Bu, ilaçların yanlışlıkla tekrar kullanılmasını veya kötüye kullanılmasını önler.

  • Yanıcı olmayan atık olarak işaretleyin: Atık ilaçları uygun şekilde bertaraf etmek için, evsel atıklardan ayrı olarak yanıcı olmayan atık olarak işaretleyin ve toplama noktalarına bırakın.

  Atık ilaçların doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevreyi korumak ve su kaynaklarını korumak için önemlidir. Yerel kuralları ve düzenlemeleri takip etmek ve ilaç geri dönüş

 • Atık Kıyafetler

  2023-06-05

  Atık kıyafetler, kullanılmış, eskimiş veya artık ihtiyaç duyulmayan giysilerdir. Küresel olarak, atık kıyafetler büyük bir çevresel sorun haline gelmiştir. İşte atık kıyafetler hakkında daha fazla bilgi:

  • Atık miktarı: Dünya genelinde, milyonlarca ton atık kıyafet üretilmektedir. Hızlı moda trendi, tüketim alışkanlıklarındaki hızlı değişim ve kıyafetlerin daha kısa sürede kullanılmaz hale gelmesi gibi faktörler, atık kıyafet miktarını artırmaktadır.

  • Sürdürülemez üretim: Kıyafetlerin üretimi, su, enerji ve doğal kaynaklar gibi önemli kaynakların kullanımını gerektirir. Ayrıca, kıyafet üretimi sırasında kimyasal maddeler kullanılır ve çevreye zararlı atıklar oluşabilir.

  • Atık bertarafı: Atık kıyafetlerin çoğu çöplüklere veya çöp yakma tesislerine atılmaktadır. Ancak, bu yöntemler çevresel sorunlara ve kaynak israfına yol açmaktadır. Kıyafetlerin doğru şekilde bertaraf edilmemesi, su kaynaklarının kirlenmesine, toprak atıklarının birikmesine ve sera gazı emisyonlarının artmasına neden olabilir.

  • Geri dönüşüm ve yeniden kullanım: Atık kıyafetlerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı, atık miktarını azaltmak ve kaynakları korumak için önemli bir adımdır. Bazı kıyafetler geri dönüştürülerek yeni ürünlerin yapımında kullanılabilir. Ayrıca, kullanılabilir durumdaki kıyafetler bağışlanarak başkalarına fayda sağlanabilir.

  • Kıyafet endüstrisinde değişim: Son yıllarda, sürdürülebilir moda hareketi ve etik tüketim konusundaki farkındalık artmıştır. Birçok moda markası, sürdürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik etmek, geri dönüşüme olanak sağlamak ve kıyafetlerin ömrünü uzatmak için çeşitli adımlar atmaktadır.

  Atık kıyafetlerin yönetimi, sürdürülebilir moda ve atık azaltma çabalarıyla ilgili önemli bir konudur. Kişisel olarak, atık kıyafet miktarını azaltmak için bilinçli alışveriş yapabilir, kıyafetleri onarabilir, bağışlayabilir veya geri dönüştürebilirsiniz

 • Atık Elektronikler

  2023-06-05

  Elektronik atıklar, kullanılmış, bozuk veya artık ihtiyaç duyulmayan elektronik cihazlar veya bileşenlerdir. Bu atıklar, hızlı teknolojik ilerlemeler ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimler nedeniyle hızla artan bir çevresel sorundur. İşte elektronik atıklar hakkında daha fazla bilgi:

  • Çeşitli kaynaklar: Elektronik atıklar, bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar, tabletler, yazıcılar, beyaz eşyalar, pil, klavye, fare gibi her türlü elektronik cihazdan kaynaklanabilir. Bu cihazlar, içerdikleri metaller, plastikler ve diğer malzemeler nedeniyle çevre ve insan sağlığı için potansiyel riskler taşır.

  • Tehlikeli maddeler içerir: Elektronik cihazlar, çevreye zararlı maddeler içerebilir. Örneğin, kurşun, civa, kadmiyum gibi ağır metaller, PCB'ler (poliklorlu bifeniller), bromlu yanıcı maddeler gibi toksik ve tehlikeli maddeler içerir. Bu maddeler, yanlış şekilde bertaraf edildiğinde toprak, su ve hava kirliliğine neden olabilir ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

  • Geri dönüşümün önemi: Elektronik atıkların geri dönüşümü, kaynakların korunması ve çevresel etkilerin azaltılması için kritik öneme sahiptir. Geri dönüşüm, atık elektronik cihazlardan yeniden kullanılabilir malzemelerin geri kazanılmasını sağlar. Bu malzemeler, yeni ürünlerin yapımında kullanılabilir ve doğal kaynak kullanımını azaltır.

  • Yasal düzenlemeler: Birçok ülkede, elektronik atıkların yönetimi için yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, üreticilerin elektronik cihazlarının geri dönüşümünü sağlamasını, toplama ve geri dönüşüm sistemlerinin oluşturulmasını ve tüketicilerin doğru şekilde bertaraf etmelerini gerektirir.

  • Doğru bertaraf yöntemleri: Elektronik atıkları doğru şekilde bertaraf etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

   • Elektronik atık geri dönüşüm programlarına katılın: Yerel belediyenizin veya elektronik atık toplama merkezlerinin düzenlediği geri dönüşüm programlarına katılın.
   • Cihazları doğru şekilde ayırın: Elektronik cihazların parçalarını doğru şekilde ayırarak geri dönüş
Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?