Arnavutköy Belediyesi
 • 2021 YILI İNŞAAT TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ2

  12/10/2021

  BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2021 YILI İNŞAAT TESİSATLARI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ2 yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  İhale Kayıt Numarası : 2021/582228
  1-İdarenin
  a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
  b) Telefon ve faks numarası : 4444597 - 2126820409
  c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@arnavutkoy.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Niteliği, türü ve miktarı :

  5.000 metrekare muhtelif boya yapılması, 6,500 Kilogram Lama ve Profil Yapılması, 2.000 kilogram sac döşenmesi, 250 metrekare kaba sıva yapılması ve benzeri işler.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Arnavutköy İlçe Belediyesi mücavir alanında bulunan muhtelif bina ve yapılarda.
  c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 65 (AltmışBeş) takvim günüdür.


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Salonu)
  b) Tarihi ve saati : 12.10.2021 - 09:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  B) ÜSTYAPI II. GRUP: BİNA İŞLERİ ve III. GRUP: BİNA İŞLERİ

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

  A. DEĞERLENDİRME “TEKLİF FİYATI” ile “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK” olmak üzere 2 (iki) kısımda yapılacaktır.

  A.1. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI:

            “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

             TP: Teklif Puanı,

             TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

             TF: İsteklinin teklif fiyatı,

            ifade eder.”

  A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI:

   “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Sıra No---İş Kalemi Poz No----İş Kaleminin Adı  ve Kısa Açıklaması -----   Puanı

  1 AB.DHM.İNŞ.01  MEVCUT DEMİR KORKULUKLARIN ÜZERİNE JİLETLİ TEL ÇEKİLMESİ 1 Puan

  2 AB.DHM.İNŞ.02  AHŞAP RENKTE PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERİ İMALAT)  2 Puan

  3 AB.DHM.İNŞ.03  10 CM ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK YAPILMASI 1 Puan

  4 AB.DHM.İNŞ.04  SİLİKON CEPHE CAMLARI 6 MM TEMPERLİ+12 MM HAVA BOŞLUK 4+4 MM LAMİNE İÇ CAM ŞEFFAF ISICAM YAPIMI 2 Puan

  5 AB.DHM.İNŞ.05  CAM KAPI İMALATI VE YERİNE MONTAJI 2 Puan

  6 AB.DHM.İNŞ.06  YER HİDROLİĞİ BAĞLANTI APARATI TEMİNİ VE MONTAJI 2 Puan

  7 AB.DHM.İNŞ.07  CAM KAPI VE YER HİDROLİĞİ AYARI YAPILMASI 1 Puan

  8 AB.DHM.İNŞ.08  CEPHE CAMLARI 10 MM TEMPERLİ+16 MM HAVA BOŞLU 5+5 MM LAMİNE İÇ CAM ŞEFFAF ISICAM YAPIMI 1 Puan

  9 AB.DHM.İNŞ.09  CEPHE LEVHA KAPLAMASI 2 Puan

  10 AB.DHM.İNŞ.10  AHŞAP CEPHE KAPLASI 2 Puan

  11 AB.DHM.İNŞ.11  POLİKARBON CEPHE LEVHASI(10 MM 5X Güçlendirilmiş Oluklu Polikarbonat Levha) 2 Puan

  12 AB.DHM.İNŞ.12 AKRİLİK ESASLI LİKİT MEMBRAN İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI 2 Puan

  13 AB.DHM.İNŞ.13 Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi 2 Puan

  14 AB.DHM.İNŞ.14 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi 1 Puan

  15 AB.DHM.İNŞ.15 Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi 1 Puan

  16 AB.DHM.İNŞ.16 Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi 1 Puan

  17 AB.DHM.İNŞ.17 Zımpara ile Temizlenmiş Her Türlü Yüzeylerin Toplam 400 Mikron Kalınlığında Epoksi, Çinko Yoğun Primer Astar (2 Kat) Epoksi Coaltar Boya İle (2 Kat) Boyanması 2 Puan

  18 AB.DHM.İNŞ.18 DEMİR İMALAT SÖKÜMÜ 1 Puan

  19 AB.DHM.İNŞ.19 Her Kalınlıkta Mermer, Traverten, Andezit, Bazalt, Terazzo Karo vb. Kaplamanın İtinalı Sökülmesi ve Yeniden Döşenmesi 4 Puan

  20 AB.DHM.İNŞ.20 4 cm Kalınlıkta Andezit Levhalar İle Her Boy Ve Ebatta Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Türlü Yüzey İşlemi Dahil) 4 Puan

  21 AB.DHM.İNŞ.21 4 cm Kalınlıkta Bazalt Levhalar İle Her Boy Ve Ebatta Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Türlü Yüzey İşlemi Dahil)  4 Puan

  TOPLAM PUAN  40,00  (Tablo olarak EKTE verilmiştir)

  Not: AB.DHM İNŞ Poz Kodları İdaremizin Piyasa Araştırmasını ifade etmektedir.

  Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

  A.3. TOPLAM PUAN:

  Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

          A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

           Bu formülde;

  FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

  ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait Teklif Bedeli,

  TTP: İsteklinin toplam puanı,

            ifade eder. “

  Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

  B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”


  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Bürosu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


  14.Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

   

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?