Arnavutköy Belediyesi

Sanayi İşletmelerimize Önemli Duyuru.

07 Şubat 2023 Salı

                                                                                                                               T.C.
                                                                                             BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
                                                                                                            İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu gereğince;
 Üretime geçen veya üretimde bulunan işletmelerin Sanayi Sicil Belgesi alması kanuni zorunluluktur. 7033 sayılı Kanun ile Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelere AF getirilmiştir. AF kapsamından faydalanarak kayıt yaptırmak için ivedilikle İl Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

SANAYİ İŞLETMESİ

Sanayi Sicili Kanuna göre “Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır”. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.


SANAYİ SİCİLİNE KAYIT ZORUNLUDUR

Sanayi İşletmeleri, faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Eğer kayıt için bu iki aylık süre geçirilirse; 6948 Sayılı Kanun kapsamında işletmeler için idari para cezası uygulanmaktadır.

Ancak 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. Maddesi başlığı altında bulunan geçici 3. Maddesinde tanınmış olan bir hakla; İşletmeler 01.07.2018 tarihine
kadar üretim faaliyetlerine başladıkları tarih nedeniyle para cezasına maruz kalmadan sanayi sicil sistemine kayıt işlemi yaptırabilecektir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • İlk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi,
 • Her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelinin Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi,
 • Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi,
 • Doğru bilgi verilmesi,
 • Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında İdari Para Cezası uygulanır

  SANAYİ SİCİL BAŞVURU SÜRECİ AŞAMALARI
 • e-Devlet Kapısı veya http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi alınarak sistemde yer alan beyanname ve anket formu doldurularak başvuru yapılacaktır. Bilgilerin doldurulması aşamasında firmaların kapasite raporlarında yer alan bilgiler esas alınacaktır. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır.
 • Firma bir önceki yıl faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetveli doldurulacaktır.
 • Müracaatın tamamlanması için aşağıda yer alan belgelerin bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir:


  Küçük, orta ve büyük işletmelerce verilecek belgeler;Kapasite raporu, Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshası

  Mikro işletmelerce verilecek belgeler;

  Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı, Ticaret Sicil gazetesi/ Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge.

  SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR

 

 • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil - Terkin işleminden faydalanırlar.
 • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler. Ayrıca elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT payı muaf tutulmuştur.
 • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.


  UNUTMAYIN

01.07.2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt için başvuran işletmelere üretim faaliyetine başladıkları tarih nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

MÜRACAAT:

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad.No:13 Ümraniye Tel: 0 216 526 33 24 /26/51/58


Faks: 0 216 526 33 84

İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı Ziya Gökalp Caddesi No:18 Başakşehir Tel: 0212 407 04 50 Faks: 0212 407 04 54

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?