Arnavutköy Belediyesi
Güncellenme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı
 • Belediye Hakkında

  2009 yılında çıkan 5747 sayılı yasa gereği “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte Boğazköy, Bolluca, Durusu, Haraççı, Hadımköy ve Taşoluk belediyeleri Arnavutköy Belediyesi’ne ilhak edilmiştir. Böylelikle 2009 yılı Mart Ayında yapılan Yerel Seçimler ile Arnavutköy İlçe Belediyesi bu 7 Beldenin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Çatalca’ya bağlı Bahşayış Mahallesi ile Çatalca ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınırları içinde bulunan 8 orman köyü ve Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Şamlar Köyü’nün Sazlıdere Baraj Gölü’nün kuzeyinde kalan kısmı Arnavutköy sınırları içine dâhil edilmiştir.

       

  Yeni kurulan Arnavutköy İlçesi İstanbul’un 39 ilçesinden biri hâline gelirken, ilçe topraklarının tamamı Arnavutköy İlçe Belediyesi’nin hizmet alanı olarak kabul edilmiştir. Böylece Arnavutköy yaklaşık 45 yıl bağlı kaldığı Gaziosmanpaşa’dan ayrılarak müstakil ilçe hâline gelmiştir. Toplam 506,52 km² yüz ölçüme sahip olan ilçe, İstanbul’un arazi büyüklüğü bakımından dördüncü büyük ilçesi olmuştur

  5747 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Arnavutköy İlçesi sınırları içinde kalan orman köyleri hariç olmak üzere, diğer bütün köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış ve mahalleye dönüştürülmüştür. Orman köyü statüsünü koruyan köyler ise şunlardır: Baklalı, Balabanburun, Boyalık, Hacımaşlı, Karaburun, Tayakadın, Yassıören, Yeniköy.

  5747 sayılı kanunla Arnavutköy İlçesi’ne bağlanan Nakkaş (46,78 km²) ve Bahşayış (9,46 km²) mahalleleri 6360 sayılı “Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2014 yılında Çatalca İlçesi’ne bağlanmıştır. Böylece ilçenin yüzölçümü 56,24 km² küçülerek 450,28 km² olmuştur. Buna rağmen Arnavutköy İstanbul’un dördüncü büyük ilçesi olma özelliğini korumuştur.

  Arnavutköy Belediyesi Belediye Yönetim Merkezi Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 adresinde, 2017 yılında diğer hizmet binaları kapatılarak tek bir binada birleştirilmiştir.

 • Etik Komisyonu

  KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:

  25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Bu yönetmeliğin amacı;

  1.      Kamuda etik kültürünü yerleştirmek.
  2.      Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek.
  3.      Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
  4.      Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
  5.      Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
  6.      Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

  ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:

  13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

  • Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
  • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak,
  • Etik uygulamaları değerlendirmek
  • Kurum ve kuruluşların, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre, kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenlemek ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun inceleme ve onayına sunmak.


  KOMİSYON ÜYELERİMİZ :

  Başkan       : Zekeriya KOÇ  (Başkan Yardımcısı)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2074 - 2075


  Üye       : Yunus BURAK  (Yazı İşleri Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2528

  Üye       : Ümit ALKAN  (Hukuk İşleri Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2525

  Üye       : Yalçın AKTAŞ  (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2510

  Üye       : İlkay SARI  (Bilgi İşlem Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2524

  Üye       : Mutlu BAHTİYAR  (Kültür İşleri Müdürü)
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2517

   

  Üye       : Mahmut OKUR  ( Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü )
  Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Dahili No: 2526

   

  MEVZUAT :

 • Kent Konseyi

 • Kardeş Şehirler

 • Birlik Üyeleri

 • İştirak Şirketler