Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy Belediyesi Taşınmaz Mal Satış İlanı

03 Kasım 2022 Perşembe

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (Beş Yüz Türk Lirası) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra No

Mahalle

Ada / Parsel

Alan (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

Saat

1

Arnavutköy

21127

1007.42

E=0.95 Konut 4 Kat

₺18,133,560.00

₺544,007.00

16.11.2022

13:30

2

Arnavutköy

3335

286

E=0.95 Konut 3 Kat

₺3,432,000.00

₺102,960.00

16.11.2022

13:45

3

Arnavutköy

16187

426

E=1.10 Emsal Transferi

₺5,112,000.00

₺153,360.00

16.11.2022

14:00

4

Boğazköy

5711/15

845.84

E=0.30 Konut 2 Kat

₺8,458,400.00

₺253,752.00

16.11.2022

14:15

5

Boğazköy

4637/19

156.85

E=0.95 Konut 3 Kat

₺2,039,050.00

₺61,172.00

16.11.2022

14:30

6

Boğazköy

4637/21

156.03

E=0.95 Konut 3 Kat

₺2,028,390.00

₺60,852.00

16.11.2022

14:45

7

Boğazköy

4637/22

141.11

E=0.95 Konut 3 Kat

₺1,834,430.00

₺55,033.00

16.11.2022

15:00

8

Boğazköy

4637/23

148.16

E=0.95 Konut 3 Kat

₺1,926,080.00

₺57,783.00

16.11.2022

15:15

9

Boğazköy

4637/24

141.55

E=0.95 Konut 3 Kat

₺1,840,150.00

₺55,205.00

16.11.2022

15:30

10

Boğazköy

4637/31

129.23

E=0.95 Konut 3 Kat

₺1,679,990.00

₺50,400.00

16.11.2022

15:45

11

Boğazköy

4892/23

446.19

E=0.50 Konut 2 Kat

₺8,031,420.00

₺240,943.00

17.11.2022

10:30

12

Bolluca

437/3

212.93

E=0.25 Ticaret T2 2 Kat 

₺3,193,950.00

₺95,819.00

17.11.2022

10:45

13

Bolluca

161/1

663

E=0.50 Konut 2 Kat

₺9,945,000.00

₺298,350.00

17.11.2022

11:00

14

Hadımköy

327/4

312

E=0.40 Konut 2 Kat

₺2,184,000.00

₺65,520.00

17.11.2022

11:15

15

Hadımköy

2141

990

E=0.90 Konut 3 Kat

₺8,910,000.00

₺267,300.00

17.11.2022

11:30

16

Hadımköy

259/1

320

E=0.40 Konut 2 Kat

₺2,240,000.00

₺67,200.00

17.11.2022

11:45

17

Haraççı

3983/3

651.60

E=0.95 Konut 3 Kat

₺11,728,800.00

₺351,864.00

17.11.2022

12:00

18

Haraççı

4476/2

1314.41

Konut+T2 1.10 4 kat

₺52,576,400.00

₺1,577,292.00

17.11.2022

12:15

19

Haraççı

4530/4

373.48

E=0.95 Konut 3 Kat

₺5,602,200.00

₺168,066.00

17.11.2022

12:30

20

Haraççı

5009/9

320.19

E=1.10 Konut 4 Kat

₺4,802,850.00

₺144,086.00

17.11.2022

12:45

21

Haraççı

6660/6

280

E=0.95 Konut 3 Kat

₺5,600,000.00

₺168,000.00

18.11.2022

10:30

22

Karaburun

115/1

526.26

E=0.30 Konut 2 Kat

₺3,683,820.00

₺110,515.00

18.11.2022

10:45

23

Karaburun

118/2

1448.82

E=0.30 Konut 2 Kat

₺10,141,740.00

₺304,253.00

18.11.2022

11:00

24

Taşoluk

4171/4

5761.43

E=0.25 Konut 2 Kat T+2

₺86,421,450.00

₺2,592,644.00

18.11.2022

11:10

25

Taşoluk

5461/3

315

E=0.95 Konut 3 Kat

₺3,150,000.00

₺94,500.00

18.11.2022

11:20

26

Taşoluk

5479/13

391

E=0.95 Konut 3 Kat

₺3,910,000.00

₺117,300.00

18.11.2022

11:30

27

Taşoluk

5487/3

365

E=0.95 Konut 3 Kat

₺3,650,000.00

₺109,500.00

18.11.2022

11:40

28

Taşoluk

5818/8

350

E=0.42 Konut 2 Kat

₺3,500,000.00

₺105,000.00

18.11.2022

11:50

29

Yeşilbayır

110/10

1183.96

E=0.10 Konut 2 Kat

₺10,655,640.00

₺319,670.00

18.11.2022

12:00

 

2-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 • İkametgâh belgesi,
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 • Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 • Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair(İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat:10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?