Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Ekolojik Park İçi İmar Uygulaması Askıya Çıkarılmıştır

“Arnavutköy İlçesi Bolluca 37, 38, 54, 55, 56, 134 ve 390 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 29.08.2019 tarih 2096 sayılı Belediyemiz encümeni kararı ve 27.11.2019 tarih 2677-2795-2952 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun19’uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır.

Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 19.12.2019- 20.01.2020 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Arnavutköy Bolluca
Hicret Mahallesi Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 20.01.2020 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir.”

 

Güncelleme Tarihi : 24.12.2019

Duyurular