Arnavutköy İlçesi Kıbrıs Caddesi İmar Uygulaması

19.07.2018 tarih 1268 sayılı Encümen kararımızla 3194 sayılı İmar Kanununun 18inci maddesine göre yapımına başlanan, 27.12.2018 tarih 2669 sayılı Encümen kararımız ve 30.01.2019 tarih 230-216 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile Arnavutköy 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 547, 548, 551, 20633, 20634, 20635, 20636, 20637, 20638, 20639 parsellerden oluşan düzenleme sahasında kararda tarif edilen şekliyle onaylanarak 21/02/2019- 21/03/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, askı itirazları 25.04.2019 tarih 1068 sayılı Encümen Kararımız ve 13.06.2019 tarih 1559 sayılı Encümen Kararımızla değerlendirilerek, askı itirazları yönünden tashih edilen imar uygulama çalışması, 08.08.2019 tarih 1976 sayılı encümen kararımızla 04/07/2019 kabul tarihli 7181 Kanun Nolu Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna uygun hale getirilmiş ve tashih edilerek hazırlanan imar uygulaması dosyası 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102/h hükümleri uyarınca 14/10/2019 tarih ve 239289 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanmıştır. Bakanlık makamınca onaylanan çalışmanın İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ve Arnavutköy Belediyesi tarafından bir ay süre ile askıya çıkarılmasının sağlanması talep edilmiştir.

Onaylanan parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 16/10/2019- 18/11/2019 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Arnavutköy İslambey Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 18/11/2019 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi : 16.10.2019

Duyurular