Arnavutköy 409-410-411-412 Parseller İmar Uygulaması Askı İşlemi

"04.05.2017 tarih ve 700 sayılı Belediyemiz encümeni kararıyla Arnavutköy İlçesi Arnavutköy Mahallesi 409-410-411-412 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 3194  sayılı  İmar Kanunun 18'inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 06.12.2018 tarih ve 2428 sayılı Belediyemiz encümeni kararı ve 13.02.2019 tarih 340-320 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 21.02.2019-21.03.2019 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Arnavutköy Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 21.03.2019 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."

Güncelleme Tarihi : 27.02.2019

Duyurular