Bilgi Güvenliği Politikamız Yayınlandı

Arnavutköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlükleri ve çalışanları olarak, Bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, vatandaş/mükellef ve tedarikçi verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri...) değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetiminin etkinliğinin sağlanması için kişileri yönlendirmeyi ve desteklemeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi, taahhüt eder, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, yerel yönetimler alanında bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

Güncelleme Tarihi : 10.10.2019

Duyurular