Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

MADDE 26 - (1) Hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarihi ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülüp karara bağlanır. Yapılan başvuruların yoğun olması halinde karara bağlama süresi bir yıla kadar uzatılabilir.

Güncelleme Tarihi : 13.10.2016