Arnavutköy Belediyesi

Yenişehir Rezerve Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) İmar Planları Askıya Çıkarılmıştır.

12 Ağustos 2020 Çarşamba

İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı) Kanal İstanbul Projesi;

1. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ve Raporları

2. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ve Raporları

3.Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ve Raporları

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 02.07.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askıya çıkarılan imar planları ile ilgili olarak E-PLAN KULLANIM KILAVUZU yardımı ile bilgi alınabilmektedir.