Arnavutköy Belediyesi

Türkköşe Deresi ve Çevresine İlişkin Revizyon İmar Planları

12 Ekim 2021 Salı

Belediyemizce hazırlanan Arnavutköy İlçesi, Türkköşe Deresi ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı (NİP-34512115) ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (UİP-34317394) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 08.10.2021 tarihinde onaylanmıştır.

 

08.10.2021 tasdik tarihli söz konusu revizyon planlar, 11.10.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.