Arnavutköy Belediyesi

Suatlar-İmrahor Bölgesi İmar Uygulaması Ön Askı İşlem

14 Ocak 2022 Cuma

“28.09.2017 tarih 1798 sayılı ve 31.12.2020 tarih 2286 sayılı Belediyemiz Encümen kararı ile, kararlarda geçen pafta ve parsellerden oluşan düzenleme bölgesinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesine göre imar uygulaması yapılması yönünde alınan karar uyarınca, imar uygulaması çalışması yapılarak 22.02.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 25’inci madde 5’inci fıkrası uyarınca düzenleme sahasındaki maliklerin detaylı bilgilendirilmesi amacı ile Belediyemiz
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Hicret, İmrahor Mahalle Muhtarlıklarında ve Belediyemiz Resmi İnternet Sitesinde 14.01.2022-02.02.2022 tarihleri arasında 20 (yirmi) gün süre ile ön askıya çıkarılmıştır.
Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 02.02.2022 tarihine kadar incelenmesi ve varsa talep ve itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.”