Arnavutköy Belediyesi

Haraççı Merkez Bölgesi İmar Uygulaması Ön Askı İşlemi

15 Ekim 2021 Cuma

Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi 663, 664, 665, 668, 1454, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1582, 4411 ada 5 parsel, 4931 ada 1 parsel, 4934 ada 1-2 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 22.02.2018 tarih 309 sayılı ve 21.02.2019 tarih 525 sayılı Arnavutköy Belediyesi Encümeni Kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18inci maddesine göre yapılan İmar Uygulaması çalışmasına ait askı paftası ve şuyulandırma cetvelleri, 22.02.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik'in 25'inci madde 5'inci fıkrası uyarıca 14.10.2021-28.10.2021 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Haraççı Mahalle Muhtarlığında 15 (onbeş) gün süre ile ön askıya çıkarılmıştır.

Ön Askısı yapılan söz konusu çalışmanın ilgililerince 28.10.2021 tarihine kadar incelenmesi varsa talep ve itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları hususu bilgilerinize sunulur.