Arnavutköy Belediyesi

Haraççı Merkez Bölgesi İmar Uygulaması Askı İşlemi

19 Aralık 2022 Pazartesi

"22.02.2018 tarih 309 sayılı ve 21.02.2019 tarih 525 sayılı Encümen Kararımızla Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi 663, 664, 665, 668, 1454, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1582, 4411 ada 5 parsel, 4931 ada 1 parsel, 4934 ada 1-2 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 15.12.2021 tarih 1960 sayılı Encümen kararımız ve 28.11.2022 tarih ve 5080293 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Oluru ile; 6306 sayılı Kanun'un 6. maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 16.12.2022-16.01.2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Haraççı Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 16.01.2023 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."

 

 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?