Arnavutköy Belediyesi

Haraççı Kadastral 1375 parsel İmar Uygulaması Askı İşlemi

30 Aralık 2022 Cuma

"28.12.2022 tarih 3195 sayılı Encümen kararlarımızla, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18inci maddesine göre Arnavutköy İlçesi Haraççı Kadastral 1375 Parsel İmar Uygulaması düzenleme sahasında yapılan imar uygulaması onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 29.12.2022- 30.01.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ve Karlıbayır Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 30.01.2023 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."
 

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?