Arnavutköy Belediyesi

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimine esas olacak olan Muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere Askıya çıkarılmıştır

18 Mart 2023 Cumartesi

İ L A N
ARNAVUTKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR


14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimine esas olacak olan Muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat: 08.00’den itibaren bütün muhtarlıklarda askıya çıkartılmış olup, bu listeler 02 Nisan 2023 Pazar günü saat:17.00’ ye kadar askıda kalacaktır.
Bu itibarla;
Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerdedüzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 20 Mart–02 Nisan 2023 tarihleri arasında;
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
b) Birinci oylama için 14/05/2005, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci Oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2005 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.)
c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen,
d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,
e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerindeyanlışlık yahut eksiklik bulunan,
f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra BAŞKANLIĞIMIZA;
g) 14 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 28 Mayıs 2023 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe naspedilen ancak silâh altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),
ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),
i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her erginkısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471. maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.), Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için BAŞKANLIĞIMIZA,
j) Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilece ‘seyyar sandık kurulu talep formu' ile ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08:00 ile 02 Nisan 2023 Pazar günü saat 17:00 arasında yapmaları gerekmektedir. Bu başvuruda; ‘seyyar sandık kurulu talep formu’ ile birlikte ‘engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’ veya ‘hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu’ ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekmektedir. İlgililere ve tüm seçmen vatandaşlara ilanen duyurulur.

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkan

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?