Arnavutköy Belediyesi

Basın Açıklaması

19 Şubat 2021 Cuma

T.C.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI (2021- 01)

 

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Kanal İstanbul’un Geçtiği Yerlerde Çiftçilerin Tahliyesi İsteniyor.” başlıklı haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.


Arnavutköy ilçesi, 38 Mahalle, 296.709 nüfus ve 450,25 Km2 yüzölçümüyle İstanbul'un 4. büyük ilçesidir. İlçemiz dahilindeki çeşitli büyüklükteki alanlarda büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.


İnsan, çevre ve hayvan sağlığına uygun olmayan, derme çatma ve ruhsatsız yapılardaki bu faaliyetler nedeniyle hayvanların birçoğunun gün içerisinde kontrolsüz ve başıboş olarak ilçe sokak ve caddelerinde dolaştırılması, hayvansal atıkların çevreye yayılması ve oluşan pis kokular nedeniyle insan ve çevre sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir.


Şehir merkezinde meydana gelebilecek bulaşıcı hastalıklar, kemirici ve diğer zararlı haşeratların üremelerine engel olabilmek amacıyla, bu faaliyetlerin her bakımdan kontrol altına alınması gerektiği kamuoyunun malumlarıdır.


İstanbul’un bitkisel ve hayvansal üretiminin yaklaşık %10’unu karşılayan ilçemizde, özellikle merkez mahallelerimizde; çadır, derme çatma baraka, balkon ve giriş kat gibi sağlıksız ortamlarda hayvan besiciliği yapılması, hayvanların trafiğe başıboş ve kontrolsüz şekilde bırakılması gibi nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği olumsuz etkilenmektedir.


Konuyla ilgili olarak İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20.10.2020 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda; “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 246. Maddesi gereğince, İlçemiz Merkez Mahallelerinde bulunan tüm ahır ve hayvan sahiplerine, verilecek uygun sürelerle hayvan ahırlarının tahliye edilmesi ve hayvanların ahır dışına çıkarılmaması” kararı verilmiştir.


Tahliyesi gereken ahırların tamamı, şehir yaşantısının hüküm sürdüğü ve yukarıda bahsedilen sorunlara sebep olan mahallelerimizdeki düzensiz yapı, tesis ve ahırlar olup, bunların hiçbiri “Kanal İstanbul Projesi” güzergahı ve rezerv alanı üzerinde değildir.


Söz konusu haberlere konu olan Mahallelerimizden Terkos mahallesi ise Kanal İstanbul Projesi rezerv alanında bulunmayıp İSKİ İçme Suyu Havzaları yönetmeliği hükümlerine göre koruma alanları içinde kalmaktadır ve yine aynı yönetmeliğin amir hükümlerince bu alanlar içerisinde entegre hayvancılık faaliyetleri yapılması yasaklanmıştır.


Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlerin tam aksine, bu karar ile şehir merkezinde, sağlıksız ve düzensiz ortamlarda yapılan hayvancılık faaliyetlerinin, Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve çevresindeki mahallelere taşınması için ahır ve havyan sahiplerimiz teşvik edilmiştir.


İlçemizdeki 69.441 dekar alanda hububat ve yem bitkileri, 1.260 dekar sebze, 270 dekar alanda seracılık örtü altı üretim yapan 274 kayıtlı çiftçimiz mevcuttur. Çiftçilerimize 2020 yılı içerisinde 2.564.986.63 TL. mazot, gübre, yem bitkileri ve sertifikalı tohum desteği verilmiştir.


Özellikle Kanal İstanbul Projesi güzergahındaki; Ömerli, Hadımköy, Yassıören, Sazlıbosna, Çilingir, Dursunköy, Durusu, Hacımaşlı, Baklalı, Yeniköy, Tayakadın, Balaban, Yeşilbayır, Deliklikaya ve orman sınırlarına komşu olan mahallelerimizdeki toplam 971 işletmede 16.233 adet büyükbaş, 18.835 adet küçükbaş, 3.829 adet manda yetiştiriciliği yapılmaktadır. 


İlçemizde gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetlerine 2.146.597.5 TL. (buzağı, manda-malak, koyun-keçi ve çiğ süt) destekleme ödemesi yapılmıştır.


Karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın ve çevre sağlığının korunması, hayvanların sağlıksız ortamlar yerine, daha sağlıklı, modern ve hijyen koşullarında yetiştirilmesi konusunda çiftçilerimize her türlü destek verilmektedir.  


Netice itibariyle; bazı basın yayın organlarında yer alan “Kanal İstanbul’un Geçtiği Yerlerde Çiftçilerin Tahliyesi İsteniyor.” şeklindeki haberler; gerçeği yansıtmayan, asılsız ve mesnetsiz haberler olarak değerlendirilmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 19.02.2021 - Saat 10.30