Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy Mahallesi 965 parsel ve Çevresi İmar Uygulaması Askı İşlemi

30 Aralık 2022 Cuma

"25.08.2021 tarih ve 1247 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile Arnavutköy İlçesi Arnavutköy Mahallesi 965, 966, 963, 14169, 14185, 14234, 19118, 21205, 21800 ve 21801 parselleri kapsayan düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre yapılan imar uygulama çalışması 28.12.2022 tarih 3196 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 29.12.2022- 30.01.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ve Arnavutköy Merkez Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 30.01.2023 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?