Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy Mahallesi 615-620-621-622-623 Parseller İmar Uygulaması Askı İşlemi.

09 Şubat 2021 Salı

01.08.2019 tarih 1870 sayılı Belediyemiz Encümeni Kararıyla Arnavutköy İlçesi Arnavutköy Mahallesi 615-620-621-622-623 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 23.07.2020 tarih 1174 sayılı Belediyemiz encümeni kararı ve 06.01.2021 tarih 72-72 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 04.02.2021-04.03.2021 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Nenehatun Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 04.03.2021 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."