Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy Kıbrıs Caddesi Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uygulaması Askı İşlemi

30 Aralık 2022 Cuma

"13.10.2021 tarih 1496 sayılı Belediyemiz Encümen Kararıyla Arnavutköy İlçesi Arnavutköy Kıbrıs Caddesi Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uygulama bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 28.12.2022 tarih 3197 sayılı Belediyemiz Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu karara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetveli 29.12.2022- 30.01.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, İslambey Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 30.01.2023 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?