Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy 422 Parsel ve Çevresi İmar Uygulaması Ön Askı işlemi

07 Ekim 2021 Perşembe

"Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi 422-5509-5510-5511 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 15.02.2018 tarih 259 sayılı Belediyemiz Encümeni Kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre yapılan imar uygulama çalışmasına ait parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri, 22.02.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik'in 25'inci madde 5'inci fıkrası uyarıca 07.10.2021-21.10.2021 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Arnavutköy Merkez Mahalle Muhtarlığında 15 (onbeş) gün süre ile ön askıya çıkarılmıştır. Ön Askısı yapılan söz konusu çalışmanın ilgililerince 21.10.2021 tarihine kadar incelenmesi varsa talep ve itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları hususu bilgilerinize sunulur."