Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy 22254 Parsel İmar Uygulaması Askı İşlemi

13 Aralık 2023 Çarşamba

"19.11.2022 tarih 2566 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile yapımına başlanan, 12.04.2023 tarih 1099 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ve 08.11.2023 tarih 6541-6481 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile kararda tarif edilen şekliyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19uncu maddesine istinaden onaylanan Arnavutköy 22254 Parsel İmar Uygulama çalışmasına ait parselasyon paftası ve şuyulandırma cetveli 08.12.2023-08.01.2024 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Anadolu Mahallesi Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 08.01.2024 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."

Merhaba.
Ben Dijital Asistanınız Arbey Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?