Arnavutköy Belediyesi

1967 Sivas doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında tamamladı. 1993-1995 özel sektörde idari işler ve muhasebe departmanlarında idarecilik yaptı. 1995‘de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde memuriyete başladı.

Gelirler Müdürlüğünde Başkontrolör ve Şef olarak görev yapan Yavuz FIRAT, 2006 yılında Marmara Belediyeler Birliği’nin talebi üzerine bu kurumda geçici görevle görevlendirildi. Marmara Belediyeler Birliği’nde Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı işleri Müdürlüğü ve Genel Sekreter Vekilliği yaptı. Evli ve 1 çoçuk babasıdır.